ترتیب بر اساس:
پیتر ورماس، پیتر کروس، ایبوون دو پونل، مارتین فرنسن، ویبو هاوکس، مصطفی تقوی (مترجم)، فرخ کاکائی (مترجم) پیتر ورماس
ناشر: کتاب آمه - 9 آبان 1391
750000 ریال 637500 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
جوزف سی پیت، مصطفی تقوی (مترجم) جوزف سی پیت
ناشر: کتاب آمه - 22 مهر 1393
750000 ریال 637500 ریال
کارل میچم، مصطفی تقوی (مترجم) کارل میچم
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - تیر 1394
130000 ریال
وندل بل، مصطفی تقوی (مترجم)، محسن محقق (مترجم)، مریم حکمت پناه (ویراستار)، بهنام نپوری زاده (ویراستار) وندل بل
ناشر: موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری های دفاعی - شهریور 1397
600000 ریال
دیوید رسنیک، مصطفی تقوی (مترجم) دیوید رسنیک
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 19 خرداد 1392
105000 ریال
دانالد گیلیس، مصطفی تقوی (مترجم) دانالد گیلیس
ناشر: اختران - خرداد 1396
600000 ریال
ماسیمیانو بوتچی، مصطفی تقوی (مترجم) ماسیمیانو بوتچی
ناشر: آگاه - 9 شهریور 1398
320000 ریال
مصطفی تقوی، رویا بارسلطان (ویراستار)، عباس جلالی وند (ویراستار) مصطفی تقوی
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 29 تیر 1398
1300000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور - 5 بهمن 1388
40000 ریال
وال دوسک، محمدابراهیم باسط، مصطفی تقوی (مترجم) وال دوسک
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 4 خرداد 1393
150000 ریال
کارل میچام، مصطفی تقوی (مترجم)، یاسر خوشنویس (مترجم)، پریسا موسوی (مترجم) کارل میچام
ناشر: روزنامه ایران - 2 شهریور 1388
40000 ریال
مصطفی تقوی، رویا بارسلطان (ویراستار)، عباس جلالی وند (ویراستار) مصطفی تقوی
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 29 تیر 1398
1300000 ریال
مصطفی تقوی، رویا بارسلطان (ویراستار)، عباس جلالی وند (ویراستار) مصطفی تقوی
ناشر: موسسه آموزش و تحقیقاتی صنایع دفاعی - 2 تیر 1393
50000 ریال
مصطفی تقوی مصطفی تقوی
ناشر: موسسه افق آینده پژوهی راهبردی - اسفند 1396
1400000 ریال
ناشر: الگوی پیشرفت، وابسته به مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت - بهمن 1395
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 18 مورد