ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 4 خرداد 1398
1110000 ریال 999000 ریال
ادوارد دوبونو، نسرین امامی (مترجم) ادوارد دوبونو
ناشر: آدینه - 29 آبان 1401
450000 ریال 405000 ریال
سیدکمال حیدری، مجید شمس آبادی حسینی (مترجم)، مسعود فکری (ویراستار)، جوادعلی کسار (به اهتمام) سیدکمال حیدری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 تیر 1393
360000 ریال 324000 ریال
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 25 مرداد 1384
300000 ریال 270000 ریال
سیدمنذر حکیم، مسعود فکری (مترجم) سیدمنذر حکیم
ناشر: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 21 خرداد 1399
650000 ریال 585000 ریال
سیدکمال حیدری، مهدی گل بخش منشادی (مترجم)، مسعود فکری (ویراستار) سیدکمال حیدری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 تیر 1393
125000 ریال
مریم صالحی (تدوین)، مسعود فکری (به اهتمام) مریم صالحی (تدوین)
ناشر: ترجمان علوم انسانی - مرداد 1397
1190000 ریال
کمال حیدری، محمدعلی سلطانی (مترجم)، مسعود فکری (ویراستار) کمال حیدری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 تیر 1393
130000 ریال
طه جابر علوانی، مسعود فکری (زیرنظر) طه جابر علوانی
ناشر: ترجمان علوم انسانی - اسفند 1396
270000 ریال
سیدکمال حیدری، سیدمحمدحسین میرلوحی (مترجم)، مسعود فکری (ویراستار) سیدکمال حیدری
ناشر: دانشگاه امام صادق (ع) - 14 تیر 1393
165000 ریال
ناشر: مشعر - اردیبهشت 1395
65000 ریال
محمدصالح هرماسی، مسعود فکری (مترجم) محمدصالح هرماسی
ناشر: بین المللی الهدی - 8 مهر 1392
100000 ریال
مسعود فکری مسعود فکری
ناشر: کانون زبان ایران (وابسته به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان) - 3 اسفند 1384
مسعود فکری مسعود فکری
ناشر: کانون زبان ایران (وابسته به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان) - 3 اسفند 1384
مسعود فکری مسعود فکری
ناشر: کانون زبان ایران (وابسته به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان) - 3 اسفند 1384
مسعود فکری، سیدعدنان اشکوری، علی انصار شهری، شکوفه تواضعی، محمدجواد صادقی مجد، سهیلا محسنی نجاد مسعود فکری
ناشر: کانون زبان ایران (وابسته به کانون پرورش فکری کودک و نوجوان) - 26 اسفند 1387
نمایش 1 - 15 از 23 مورد