ترتیب بر اساس:
لوری گاتلیب، مریم ترابی نیا (مترجم)، مریم نوری نیا (ویراستار) لوری گاتلیب
ناشر: خوب - مهر 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسمعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1402
5950000 ریال 5355000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسمعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، ابوالفضل مزرعتی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - 1402
4750000 ریال 4275000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، مریم نوری نیا (ویراستار)، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوازنده جاذب(گرافیست) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1400
1990000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوازنده جاذب(گرافیست) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - مرداد 1400
990000 ریال
امیرنجات شجاعی، مهدی نظری، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، ابوالفضل مزرعتی(زیرنظر) امیرنجات شجاعی
ناشر: بین المللی گاج - دی 1400
2820000 ریال
مهدی نظری، امیرنجات شجاعی، اسماعیل محمدزاده (ویراستار)، مسیح گرجی (ویراستار)، مریم نوری نیا (ویراستار)، علیرضا مزرعتی(زیرنظر) مهدی نظری
ناشر: بین المللی گاج - آذر 1400
1300000 ریال
نرگس شیرازی، مریم نوری نیا نرگس شیرازی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1397
100000 ریال
نرگس شیرازی، مریم نوری نیا نرگس شیرازی
ناشر: بین المللی گاج - تیر 1397
100000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد