ترتیب بر اساس:
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1398
750000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 136000 ریال
گروه خلاق ادوب، مریم شیرمحمدی (مترجم)، فهیمه جعفری (ویراستار) گروه خلاق ادوب
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - تیر 1392
200000 ریال
Adobe creative team, مریم شیرمحمدی (مترجم) Adobe creative team
ناشر: کیان رایانه سبز - 1390
130000 ریال
مریم شیرمحمدی، نگار آهنگری نژاد، منصور بهروزی لار (زیرنظر) مریم شیرمحمدی
ناشر: نشر علم کشاورزی ایران - مهر 1390
110000 ریال
مریم شیرمحمدی (مترجم)، جواد غدیر (مترجم)، پیمان عمرانی (ویراستار) مریم شیرمحمدی (مترجم)
ناشر: شرکت تعاونی خدمات نشر کیان رایانه سبز - تیر 1392
200000 ریال
مریم شیرمحمدی (مترجم)، زیبا تقی زاده (مترجم) مریم شیرمحمدی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1390
149000 ریال
برنارد هوراک، مریم شیرمحمدی (مترجم)، ابوالفتح لامعی (مترجم) برنارد هوراک
ناشر: آیه - 1382
17000 ریال
مارگارت نوزبام، جوآن روزنفلد، مریم شیرمحمدی (مترجم)، فیروزه رئیسی(زیرنظر) مارگارت نوزبام
ناشر: کتاب ارجمند - آذر 1399
390000 ریال
مریم شیرمحمدی مریم شیرمحمدی
ناشر: حنیفا - آذر 1393
95000 ریال
غلامرضا حبیبی، مهرداد پنج نوش، مریم شیرمحمدی (مترجم)، احمدرضا طلایی پور (مترجم)، حوریه باشی زاده فخار (مترجم)، ارغوان امینی (مترجم)، راضیه کوهی اصفهانی (مترجم) غلامرضا حبیبی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - 1382
مریم شیرمحمدی، ابوالفتح لامعی مریم شیرمحمدی
ناشر: طب نوین - 1382
27500 ریال
مریم شیرمحمدی، زیبا تقی زاده، محمد اربابی مریم شیرمحمدی
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1388
45000 ریال
ورنر نلسون، غلامحسین شیروانی (مترجم)، داود خداآمرزیده (ویراستار)، مریم شیرمحمدی (ویراستار) ورنر نلسون
ناشر: اندیشه رفیع - فروردین 1391
94500 ریال
مریم شیرمحمدی (مترجم)، صدیقه جمالی گندمانی (مترجم)، زیبا تقی زاده (مترجم) مریم شیرمحمدی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - فروردین 1402
3200000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد