ترتیب بر اساس:
مریم رئیسی (مترجم) مریم رئیسی (مترجم)
ناشر: پرتقال - مرداد 1399
590000 ریال 531000 ریال
ناشر: آدینه - آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
وندی مس، مریم رییسی (مترجم)، فاطمه فدایی حسین (ویراستار) وندی مس
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - آبان 1402
1850000 ریال 1665000 ریال
کارینایان گلیزر، مریم رییسی (مترجم)، لیلا کوت آبادی (ویراستار) کارینایان گلیزر
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - آذر 1402
1380000 ریال 1242000 ریال
کارن لفراک، مریم رییسی (مترجم)، مسعود ملک یاری (ویراستار)، معصومه ارچندانی(بازنویسی)، دیوید باکس(تصویرگر) کارن لفراک
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - شهریور 1400
990000 ریال 891000 ریال
دیوید بدیل، مریم رئیسی (مترجم) دیوید بدیل
ناشر: پرتقال - مرداد 1398
830000 ریال 747000 ریال
شروین جوانبخت (مترجم)، نگار شجاعی (مترجم)، شبنم حاتمی (مترجم)، مریم رئیسی (مترجم)، سپیده رضوی (ویراستار) شروین جوانبخت (مترجم)
ناشر: پرتقال - آبان 1398
550000 ریال 495000 ریال
مو ویلمس، مریم رئیسی (مترجم) مو ویلمس
ناشر: پرتقال - شهریور 1398
830000 ریال 747000 ریال
مگ مدینا، مریم رئیسی (مترجم) مگ مدینا
ناشر: پرتقال - اردیبهشت 1399
830000 ریال 747000 ریال
کارینایان گلیزر، مریم رییسی (مترجم)، لیلا کوت آبادی (ویراستار) کارینایان گلیزر
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - آبان 1402
1390000 ریال 1251000 ریال
دیوید بدیل، مریم رئیسی (مترجم)، فاطمه فدایی حسین (ویراستار) دیوید بدیل
ناشر: پرتقال - شهریور 1399
450000 ریال 405000 ریال
آنتونی ری هینتون، مریم رییسی (مترجم)، سحر غفاری (ویراستار)، برایان استیونسون(مقدمه) آنتونی ری هینتون
ناشر: خوب - اسفند 1401
1150000 ریال 1035000 ریال
لورن تارشیس، مریم رییسی (مترجم)، محسن محمدبیگی (ویراستار)، شروین جوانبخت(زیرنظر)، اسکات داوسون(تصویرگر) لورن تارشیس
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - اسفند 1401
840000 ریال 756000 ریال
لورن تارشیس، مریم رییسی (مترجم)، محسن محمدبیگی (ویراستار)، شروین جوانبخت(زیرنظر)، اسکات داوسون(تصویرگر) لورن تارشیس
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - شهریور 1402
520000 ریال 468000 ریال
لورن تارشیس، مریم رییسی (مترجم)، محسن محمدبیگی (ویراستار)، شروین جوانبخت(زیرنظر)، اسکات داوسون(تصویرگر) لورن تارشیس
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - شهریور 1402
840000 ریال 756000 ریال
لورن تارشیس، مریم رییسی (مترجم)، محسن محمدبیگی (ویراستار)، شروین جوانبخت(زیرنظر)، اسکات داوسون(تصویرگر) لورن تارشیس
ناشر: پرتقال(وابسته به موسسه انتشاراتی سرزمین بچه های خوشحال) - اسفند 1401
940000 ریال 846000 ریال
نمایش 1 - 15 از 28 مورد