محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان، فخری صبوحی، فاطمه نظری مریم اقبالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 25 دی 1390
79500 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
سیدعباس حسینی، الهه آشوری، مریم اقبالی، نرگس معنوی، مرضیه عادل مهربان، ناهید آسمان رفعت، اکرم امین السادات، جلیل اسلامیان، شهلا صارمی، ناهیده فاتحی، اشرف السادات کرمانی، شهره وقایع نگار سیدعباس حسینی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 21 شهریور 1389
70000 ریال
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان مریم اقبالی
ناشر: اطمینان - 7 اسفند 1391
160000 ریال
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان مریم اقبالی
ناشر: نشر و تبلیغ بشری، تحفه - 28 فروردین 1387
35000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، زهرا قضاوی (مترجم)، طیبه مهرابی (مترجم)، فاطمه نظری (مترجم)، علیرضا ایرج پور (مترجم)، نصراله علیمحمدی (مترجم)، مریم اقبالی (ویراستار) جویس بلک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 12 آذر 1385
50000 ریال
جویس بلک، جین هاوکس، حجت اله یوسفی (مترجم)، زهرا عبدیزدان (مترجم)، مرضیه حسن پور (مترجم)، صدیقه طلاکوب (مترجم)، مرضیه عادل مهربان (مترجم)، رضوان کاردان (مترجم)، مهناز نوروزی (ویراستار)، مریم اقبالی (ویراستار) جویس بلک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 6 اسفند 1385
50000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، فاطمه ثنایی (مترجم)، زهرا حسینی گل افشانی (مترجم)، طاهره خواجه علی (مترجم)، میترا دادمان (مترجم)، زهرا رفیعیان (مترجم)، رضوان زرکشان (مترجم)، نرگس معنوی (مترجم)، فریده هوایی (مترجم)، رضا دریابیگی (مترجم)، مریم اقبالی (ویراستار)، پروانه امینی (ویراستار)، حجت اله یوسفی (ویراستار) جویس بلک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 6 اسفند 1385
60000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، علی ضرغام (مترجم)، اصغر خلیفه زاده (مترجم)، مریم اقبالی (مترجم)، محسن شهریاری (مترجم)، مهین معینی (مترجم)، ناهید شاهقلیان (مترجم)، فخری صبوحی (مترجم)، فرزانه غلامی مطلق (مترجم) جویس بلک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 10 بهمن 1384
50000 ریال
مریم اقبالی، سیما بابایی، ناهید شاهقلیان مریم اقبالی
ناشر: حکیم هیدجی - 15 فروردین 1390
85000 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، الهه آشوری (مترجم)، زهرا زندیه (مترجم)، شهلا دبیرزاده (مترجم)، اکرم امین السادات (مترجم)، محمد رستگاری (مترجم)، بتون بیغمیان (مترجم)، منیژه شهنه (مترجم)، لیلی عالی پور (مترجم)، غلامرضا مدنی (مترجم)، فاطمه نظری (ویراستار)، مریم اقبالی (ویراستار)، ناهید شاهقلیان (ویراستار) جویس بلک
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 19 تیر 1390
80000 ریال
سیدعباس حسینی، الهه آشوری، مهرانگیز زمانی، مریم اقبالی، نرگس معنوی، ناهید آسمان رفعت، شهلا صارمی، ناهیده فاتحی، اشرف السادات کرمانی، شهره وقایع نگار، فخری صبوحی (ویراستار) سیدعباس حسینی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - 20 آذر 1390
60000 ریال
مریم اقبالی، طاهره خواجه علی مریم اقبالی
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - مرداد 1395
90000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد