ترتیب بر اساس:
خوسه لوئیس سرت، نادر اردلان، بالکریشنا دوشی، موشه صفدی، خورخه کندیلیس، فریش فرهپور (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکایی (ویراستار) خوسه لوئیس سرت
ناشر: یادآوران - 1 آذر 1389
500000 ریال
ناشر: آدینه - 21 آبان 1398
300000 ریال 240000 ریال
فرهاد رهبر، ناهید پوررستمی، مرجان ذکایی (ویراستار)، حمید خادمی (ویراستار) فرهاد رهبر
ناشر: دانشگاه تهران - 11 دی 1391
160000 ریال
ماه فرید منصوریان (مترجم)، نیلوفر نامدارقشقایی (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکائی (ویراستار) ماه فرید منصوریان (مترجم)
ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران - 16 فروردین 1388
65000 ریال
قاسم ملکی (مترجم)، گیتی اعتماد (مترجم)، مصطفی بهزادفر (مترجم)، مجتبی رفیعیان (مترجم)، غلامرضا کاظمیان (مترجم)، ماه فرید منصوریان (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکائی (ویراستار) قاسم ملکی (مترجم)
ناشر: معانی - 4 آذر 1386
60000 ریال
مصطفی بهزادفر (مترجم)، فریبرز قربانی پور (مترجم)، ماه فرید منصوریان (مترجم)، رضا یوسفی (مترجم)، مرجان ذکائی (ویراستار)، حمید خادمی (ویراستار) مصطفی بهزادفر (مترجم)
ناشر: آذرخش - 14 دی 1390
250000 ریال
پروین پرتوی (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکائی (ویراستار) پروین پرتوی (مترجم)
ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران - 26 دی 1388
46000 ریال
کمیته پژوهش توسعه شهری، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکایی (ویراستار) کمیته پژوهش توسعه شهری
ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران - 13 بهمن 1387
150000 ریال
گیتی اعتماد (مترجم)، مصطفی بهزادفر (مترجم)، ساسان صالحی میلانی (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکائی (ویراستار) گیتی اعتماد (مترجم)
ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران - 1 دی 1387
65000 ریال
گیتی اعتماد (مترجم)، مانی معمارصادقی (مترجم)، بهار درنی همدانی (مترجم)، مرجان ذکائی (ویراستار)، حمید خادمی (ویراستار)، اندرو مک لاران (گردآورنده) گیتی اعتماد (مترجم)
ناشر: معانی - 23 اسفند 1390
70000 ریال
مرجان ذکائی (ویراستار)، حمید خادمی (ویراستار)، گیتی اعتماد (گردآورنده) مرجان ذکائی (ویراستار)
ناشر: معانی - 14 دی 1392
125000 ریال
شرکت مهندسین مشاور گئوداد، بهرام امیراحمدیان، مرجان ذکائی (ویراستار)، حمید خادمی (ویراستار) شرکت مهندسین مشاور گئوداد
ناشر: سازمان نقشه برداری کشور - 13 خرداد 1392
180000 ریال
پیتر هال، اولریخ فایفر، اسماعیل صادقی (مترجم)، ناهید صفایی (مترجم)، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکائی (ویراستار) پیتر هال
ناشر: جامعه مهندسان مشاور ایران - 27 خرداد 1388
75000 ریال
حجت الله بهروز، امین صفایی، حمید خادمی (ویراستار)، مرجان ذکائی (ویراستار)، زهرا سبحانی (گردآورنده)، فرشاد جلالی (گردآورنده) حجت الله بهروز
ناشر: شرکت کنترل ترافیک تهران - 1388
22000 ریال
جانل پلامر، کریس هیمنز، حمید خادمی (مترجم)، مرجان ذکایی (ویراستار) جانل پلامر
ناشر: سازمان شهرداری های کشور - 9 خرداد 1391
160000 ریال
حمید خادمی، مرجان ذکائی حمید خادمی
ناشر: شرکت عمران شهرهای جدید - 1382
10000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد