ترتیب بر اساس:
مرتضی کسمایی، فرامرز داعی نژاد، سحر سلخی مرتضی کسمایی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - آذر 1392
150000 ریال 135000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1402
400000 ریال 320000 ریال
مرتضی کسمائی، محمد احمدی نژاد (ویراستار) مرتضی کسمائی
ناشر: خاک - اسفند 1392
1580000 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - اسفند 1389
30000 ریال
مرتضی کسمائی، عبدالسلام ابراهیم پور مرتضی کسمائی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - اردیبهشت 1392
30000 ریال
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - مرداد 1385
15000 ریال
مرتضی کسمائی، بهروز محمدکاری، نادره نظری مرتضی کسمائی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - فروردین 1389
25000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد