ترتیب بر اساس:
اسماعیل فرزانگان(تهیه کننده)، حسین میرزایی علویجه(تهیه کننده)، مژگان میرسنجری(تهیه کننده)، علی بیت اللهی(تهیه کننده)، مرتضی مهدوی(تهیه کننده)، معصومه سلیمانی(تهیه کننده)، محمد پورمحمدشاهوار(تهیه کننده)، مجتبی بصیری(تهیه کننده)، عطیه اسحاقی(تهیه کننده) اسماعیل فرزانگان(تهیه کننده)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - شهریور 1399
270000 ریال 243000 ریال
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
مرتضی مهدوی، حسنعلی مهدوی (تدوین) مرتضی مهدوی
ناشر: دانشگاه رازی (کرمانشاه) - مهر 1392
70000 ریال
علی بیت اللهی(تهیه کننده)، مرتضی مهدوی(تهیه کننده)، معصومه سلیمانی(تهیه کننده)، نگار سودمند(تهیه کننده) علی بیت اللهی(تهیه کننده)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - شهریور 1399
10000 ریال
علی بیت اللهی(تهیه کننده)، مرتضی مهدوی(تهیه کننده)، معصومه سلیمانی(تهیه کننده)، مجتبی بصیری(تهیه کننده)، آرمین عابدی(تهیه کننده) علی بیت اللهی(تهیه کننده)
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - شهریور 1399
80000 ریال
محمدامین موعودی (مترجم)، مرتضی مهدوی (مترجم)، آرزو سماک امانی (مترجم) محمدامین موعودی (مترجم)
ناشر: فدک ایساتیس - خرداد 1400
480000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد