ترتیب بر اساس:
مرتضی صداقت، نصرالله فیروزی، امیر ره افروز (ویراستار)، فرزاد شکاری زاده (ویراستار) مرتضی صداقت
ناشر: نص - 1390
90000 ریال
استیون گایز، نسرین امامی (مترجم) استیون گایز
ناشر: آدینه - 1402
1000000 ریال 800000 ریال
رضا صادقی (مترجم)، مرتضی صداقت (مترجم) رضا صادقی (مترجم)
ناشر: مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران - مهر 1384
90000 ریال
رضا صادقی، مرتضی صداقت رضا صادقی
ناشر: نص - مهر 1387
55000 ریال
مرتضی صداقت، رضا اختراع مرتضی صداقت
ناشر: اسحاق - تیر 1389
50000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد