محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: موسسه کورش چاپ - 4 اسفند 1388
21000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
ناشر: موسسه کورش چاپ - 8 دی 1389
20000 ریال
حسین احمدی، مهرداد سیاه پشت، مرتضی شکوهی، حسین چابک، جهانبخش رحمانی، سیدمختار موسوی (زیرنظر) حسین احمدی
ناشر: آزمون نوین - 20 آذر 1384
4000 ریال
ناشر: موسسه کورش چاپ - 8 دی 1389
20000 ریال
سیاوش روحانیان (تدوین)، مهرداد سیاه پشت (تدوین)، مرتضی شکوهی (تدوین)، اسماعیل کریم زاده (تدوین)، ربیع سجادی (تدوین) سیاوش روحانیان (تدوین)
ناشر: یادمان هنر اندیشه - 8 اردیبهشت 1389
13500 ریال
منوچهر فضلی خانی، عباسعلی مظفری، سیدمحمدرضا حسینی، جمشید یوسفی، جعفر ربانی، مرتضی شکوهی، مصطفی رشیدی منوچهر فضلی خانی
ناشر: منادی تربیت - 1383
3500 ریال
شهربانو حیدری (ویراستار)، عباسعلی مظفری (به اهتمام)، جمشید یوسفی (به اهتمام)، سیاوش روحانیان (به اهتمام)، مریم خسرویانی (به اهتمام)، مهرداد سیاه پشت (به اهتمام)، مرتضی شکوهی (به اهتمام)، حسین چابک (به اهتمام)، عبدالحسین حیدری تفرشی (به اهتمام)، فاطمه خان محمدی (به اهتمام)، زهره رضائیان مقدم (به اهتمام)، سهیلا حاج اسحاق (به اهتمام) شهربانو حیدری (ویراستار)
ناشر: رسانه تخصصی - 2 شهریور 1384
زهرا حصاربانی (ویراستار)، شهربانو حیدری (ویراستار)، حسین احمدی (به اهتمام)، منوچهر فضلی خانی (به اهتمام)، عباسعلی مظفری (به اهتمام)، سیاوش روحانیان (به اهتمام)، مریم خسرویانی (به اهتمام)، مهرداد سیاه پشت (به اهتمام)، سیدمختار موسوی (زیرنظر)، مرتضی شکوهی (به اهتمام)، حسین چابک (به اهتمام)، عبدالحسین حیدری تفرشی (به اهتمام)، محمدحسین علی یزدی (به اهتمام) زهرا حصاربانی (ویراستار)
ناشر: رسانه تخصصی - 28 شهریور 1384
نمایش 1 - 8 از 8 مورد