محدود کردن نتایج
دسته بندی:

موضوع:

ترتیب بر اساس:
عباس اخوین(خطاط)، محمود فرشچیان(نقاش)، شمس الدین محمد حافظ(شاعر) عباس اخوین(خطاط)
ناشر: زرین و سیمین - اردیبهشت 1402
3000000 ریال 2700000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
650000 ریال 450000 ریال
مصلح بن عبدالله سعدی(شاعر)، حسین الهی قمشه ای(مقدمه)، محمود فرشچیان(نقاش)، کاوه اخوین(خطاط) مصلح بن عبدالله سعدی(شاعر)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - مهر 1402
9500000 ریال 8550000 ریال
احمد صافی (مترجم)، احمد رامی (مترجم)، ادوارد فیتس جرالد (مترجم)، ابوالقاسم اعتصام زاده (مترجم)، ونسان مون تی (مترجم)، امیرهوشنگ کاووسی (مترجم)، ابراهیم عریض (مترجم)، ودیع بستانی (مترجم)، محمد سباعی (مترجم)، محمود فرشچیان(نقاش)، امیراحمد فلسفی(خطاط)، حسین الهی قمشه ای(مقدمه) احمد صافی (مترجم)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - بهمن 1401
9500000 ریال 8550000 ریال
شمس الدین محمد حافظ، عباس اخوین(خطاط)، محمود فرشچیان(نقاش)، نظام الدین نوری کوتنائی(شارح) شمس الدین محمد حافظ
ناشر: زرین و سیمین - بهمن 1401
9500000 ریال 8550000 ریال
جعفربن محمد رودکی، محمود فرشچیان(نقاش)، محمدمهدی منصوری(خطاط) جعفربن محمد رودکی
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - آبان 1402
9800000 ریال 8820000 ریال
محمود فرشچیان(تصویرگر)، مصلح بن عبدالله سعدی(شاعر)، کاوه اخوین(خطاط) محمود فرشچیان(تصویرگر)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - فروردین 1402
9500000 ریال 8550000 ریال
آرتورجان آربری (مترجم)، شمس الدین محمد حافظ(شاعر)، حسین الهی قمشه ای(مقدمه)، کاوه اخوین(خطاط)، محمود فرشچیان(مذهب) آرتورجان آربری (مترجم)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - تیر 1402
7500000 ریال 6750000 ریال
حسین الهی قمشه ای(مقدمه)، عمربن ابراهیم خیام(شاعر)، محمود فرشچیان(نقاش)، امیراحمد فلسفی(خطاط)، امیرهوشنگ آقامیری(مذهب) حسین الهی قمشه ای(مقدمه)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - اسفند 1401
7500000 ریال 6750000 ریال
شمس الدین محمد حافظ، سیدمحمدکاظم قزوینی (مصحح)، قاسم غنی (مصحح)، عباس اخوین (خطاط)، سیدعطاء الله مهاجرانی (مقدمه)، محمود فرشچیان (تصویرگر) شمس الدین محمد حافظ
ناشر: زرین و سیمین - تیر 1387
9000000 ریال 8100000 ریال
آرتورجان آربری (مترجم)، حسین الهی قمشه ای(مقدمه)، کاوه اخوین(خطاط)، محمود فرشچیان(مذهب)، شمس الدین محمد حافظ(شاعر) آرتورجان آربری (مترجم)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - فروردین 1401
11500000 ریال
محمود فرشچیان، کریم امامی (مترجم)، رکسانا بحرالعلومی (مترجم)، جلیل رسولی (خطاط) محمود فرشچیان
ناشر: زرین و سیمین - مهر 1390
1000000 ریال
حسین الهی قمشه ای (مقدمه)، محمود فرشچیان (مذهب)، کاوه اخوین (خطاط) حسین الهی قمشه ای (مقدمه)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - 1392
22000000 ریال
افشین صادقی(طراح)، کاوه اخوین(خطاط)، اسرافیل شیرچی(خطاط)، محمود فرشچیان(مذهب)، حسین الهی قمشه ای(مقدمه) افشین صادقی(طراح)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - دی 1398
16000000 ریال
آرتور جان آربری (مترجم)، شمس الدین محمد حافظ(شاعر)، حسین الهی قمشه ای(مقدمه)، امیراحمد فلسفی(خطاط)، محمود فرشچیان(مذهب) آرتور جان آربری (مترجم)
ناشر: خانه فرهنگ و هنر گویا - تیر 1400
2200000 ریال
گرترود بل (مترجم)، شمس الدین محمد حافظ (شاعر)، عبدالحسین زرین کوب (مقدمه)، عباس اخوین (خطاط)، محمود فرشچیان (نقاش) گرترود بل (مترجم)
ناشر: زرین و سیمین - دی 1389
1100000 ریال
نمایش 1 - 15 از 66 مورد