ترتیب بر اساس:
محمود شاکری محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - بهمن 1398
1500000 ریال 1350000 ریال
ناشر: آدینه - 1402
650000 ریال 450000 ریال
محمود شاکری (تدوین) محمود شاکری (تدوین)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - فروردین 1395
600000 ریال 540000 ریال
محمود شاکری، اکبر علی بیگلو محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - دی 1394
600000 ریال 540000 ریال
حمیدرضا داغیانی، محمود شاکری حمیدرضا داغیانی
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)، مرکز نشر - 1383
2150000 ریال 1935000 ریال
محمود شاکری (تدوین) محمود شاکری (تدوین)
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - آبان 1397
700000 ریال
محمود شاکری، ابوالفضل درویزه، علیرضا نیکویی (ویراستار) محمود شاکری
ناشر: دانشگاه گیلان - 1391
160000 ریال
محمود شاکری، حمیدرضا داغیانی محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - فروردین 1392
180000 ریال
محمود شاکری، حمیدرضا داغیانی محمود شاکری
ناشر: دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - فروردین 1392
200000 ریال
شیرزاد روحی، محمود شاکری (ویراستار)، حشمت الله نادرشاهی (ویراستار) شیرزاد روحی
ناشر: سازمان نقشه برداری کشور - فروردین 1387
30000 ریال
محمود شاکری، غلامرضا اشرف سمنانی، نبی الله مقیمی، حسین رادنیا محمود شاکری
ناشر: وزارت آموزش و پرورش - اردیبهشت 1390
9000 ریال
مصطفی فتاحی، محمود شاکری مصطفی فتاحی
ناشر: حفیظ - فروردین 1392
200000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد