ترتیب بر اساس:
ناشر: نگین سبلان - اردیبهشت 1397
بنجامین گراهام، موسسه ترجمیک (مترجم) بنجامین گراهام
ناشر: آدینه - 26 اسفند 1402
520000 ریال 416000 ریال
محمود اصغری، وحیده مقدم حسینی، طاهره زاهدی فرد محمود اصغری
ناشر: یار آشنا - 6 آذر 1389
34500 ریال
محمود اصغری (مترجم)، کلثوم دلدار (مترجم)، جویس بلک (ویراستار) محمود اصغری (مترجم)
ناشر: یار آشنا، حکیم هیدجی - 30 مرداد 1389
39500 ریال
ناشر: کدیور - خرداد 1395
200000 ریال
نسرین توکلی، محمود اصغری نسرین توکلی
ناشر: پرستاران جوان - مهر 1395
650000 ریال
نسرین توکلی، محمود اصغری نسرین توکلی
ناشر: پرستاران جوان - مهر 1395
سوسان وودز، فرخنده رخی (مترجم)، محمود اصغری (مترجم)، شیوا پژمان خواه (مترجم)، شیدا پژمان خواه (مترجم)، نیره داوودی (مترجم)، فاطمه ظریفیان (مترجم)، اعظم علوی نژاد (مترجم) سوسان وودز
ناشر: حکیم هیدجی، پرستاران جوان - 10 مرداد 1390
125000 ریال
ناشر: حکیم هیدجی، پرستاران جوان - 23 خرداد 1390
59500 ریال
جویس بلک، جین هوکانس هاوکس، محمود اصغری (مترجم)، فاطمه حاجی آبادی (مترجم) جویس بلک
ناشر: پرستاران جوان - مرداد 1397
245000 ریال
سوسان وودز، محمود اصغری (مترجم)، مرتضی رضایی آدریانی (مترجم)، سمیه شفیعی (مترجم)، شیدا پژمان خواه (مترجم)، شیوا پژمان خواه (مترجم)، مژگان مشتاق (مترجم) سوسان وودز
ناشر: پرستاران جوان - 11 مرداد 1393
195000 ریال
ناشر: پرستاران جوان - 11 بهمن 1391
150000 ریال
محمود اصغری (گردآورنده)، سمانه فیضی (گردآورنده) محمود اصغری (گردآورنده)
ناشر: پرستاران جوان - 12 آذر 1392
195000 ریال
ناشر: یار آشنا، پرستاران جوان - 15 بهمن 1391
89500 ریال
محمود اصغری، علی سلطانی، سعید مرادی نژاد، کاظم شعبان زاده محمود اصغری
ناشر: پرستاران جوان - شهریور 1397
155000 ریال
نمایش 1 - 15 از 38 مورد