ترتیب بر اساس:
محمودرضا عطایی، لیلا شجاع محمودرضا عطایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - شهریور 1401
1400000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - فروردین 1402
490000 ریال 392000 ریال
محمودرضا عطایی محمودرضا عطایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - شهریور 1401
470000 ریال 423000 ریال
محمود رضا عطایی، علیرضا زارع آلانق، مرتضی نصیری، رضا طاهر خانی، ابوطالب ایرانمهر محمود رضا عطایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
220000 ریال
محمودرضا عطایی محمودرضا عطایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - بهمن 1397
140000 ریال
محمودرضا عطایی، امیدرضا رجبی محمودرضا عطایی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - اردیبهشت 1395
120000 ریال
کمیته روسای ستادمشترک ارتش امریکا، محمودرضا عطایی (مترجم) کمیته روسای ستادمشترک ارتش امریکا
ناشر: مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه - اسفند 1385
22500 ریال
سازمان بهداشت جهانی، رمضانعلی عطایی کچویی (مترجم)، علی امیری (ویراستار)، محمودرضا عطایی (ویراستار) سازمان بهداشت جهانی
ناشر: مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه - اسفند 1384
30000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد