ترتیب بر اساس:
ناشر: سمت - دی 1401
1670000 ریال 1503000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
ناشر: سمت - دی 1401
3400000 ریال 3060000 ریال
محمد نمازی محمد نمازی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1398
1640000 ریال 1476000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مرکز پژوهش سامانه های یکپارچه و نظامهای اطلاعاتی مالی امام حسن مجتبی (ع) - 1394
310000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - اسفند 1392
120000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - مرداد 1390
120000 ریال
رشاد عبدالخلیق، بیپین آجین کیا، محمد نمازی (مترجم)، فریبا منصوری (ویراستار) رشاد عبدالخلیق
ناشر: دانشگاه شیراز - دی 1390
60000 ریال
رابرت کپلن، استیون آندرسون، محمد نمازی (مترجم)، سعید مهدوی (مترجم) رابرت کپلن
ناشر: زر - 1388
79500 ریال
محمد نمازی، بابک دائی، مهدی رحیمی فر، شهاب الدین صادقی محمد نمازی
ناشر: وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت امور اقتصادی - 1382
15000 ریال
حسین رجب دری، محمد نمازی، فرشاد رضوان (ویراستار) حسین رجب دری
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - مهر 1400
2500000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد