ترتیب بر اساس:
رینر کرل، علی یوسف حکیمی (مترجم)، محمد عراقی (مترجم) رینر کرل
ناشر: دانشگاه زنجان - 21 بهمن 1392
159000 ریال
برایان تریسی، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) برایان تریسی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
محمد عراقی، حبیب الله گل افشان (زیرنظر) محمد عراقی
ناشر: پیروز - 23 مهر 1391
150000 ریال
رینر کرل، محمدباقر فرشینه عدل، محمد عراقی (مترجم)، علی یوسف حکیمی (مترجم) رینر کرل
ناشر: دانشگاه زنجان - 1 آذر 1384
39000 ریال
محمدرضا مهرابی، بهنام قلعه نویی، جمال الدین گهرنژاد، محمد عراقی، سعید سلالی محمدرضا مهرابی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد - 8 خرداد 1392
75000 ریال
سعید سلالی، محمدرضا مهرابی، بهنام قلعه نویی، جمال الدین گهرنژاد، محمد عراقی سعید سلالی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بروجرد - 8 خرداد 1392
110000 ریال
نمایش 1 - 5 از 5 مورد