محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
ناشر: کتاب طه - 14 مرداد 1401
1900000 ریال 1615000 ریال
لیسی باگز، محبوبه ذکایی (مترجم) لیسی باگز
ناشر: آدینه - 1398
170000 ریال 153000 ریال
محمد سعیدی مهر محمد سعیدی مهر
ناشر: کتاب طه(وابسته به موسسه فرهنگی طه) - 23 مهر 1401
1900000 ریال 1615000 ریال
امیر دیوانی، محمد سعیدی مهر، رضا بابایی (ویراستار) امیر دیوانی
ناشر: دفتر نشر معارف (وابسته به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) - 21 مرداد 1400
300000 ریال 270000 ریال
محمد سعیدی مهر محمد سعیدی مهر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 30 آذر 1399
400000 ریال
محمد سعیدی مهر محمد سعیدی مهر
ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - شهریور 1394
300000 ریال
محمد سعیدی مهر محمد سعیدی مهر
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 6 آذر 1398
310000 ریال
محمد سعیدی مهر محمد سعیدی مهر
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 4 آذر 1398
270000 ریال
محمد سعیدی مهر محمد سعیدی مهر
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - 4 آذر 1398
280000 ریال
محمد سعیدی مهر، امید آهنچی (ویراستار) محمد سعیدی مهر
ناشر: رویش نو - 25 مرداد 1393
120000 ریال
مارک آمادئوس نوتورنو، محمد سعیدی مهر (مترجم) مارک آمادئوس نوتورنو
ناشر: رویش نو - 4 اسفند 1386
20000 ریال
مت هکتورتیلور، محمد سعیدی مهر (مترجم)، ماری بونسال (مترجم) مت هکتورتیلور
ناشر: بضعه الرسول - 1381
7000 ریال
محمد سعیدی مهر محمد سعیدی مهر
ناشر: دار زین العابدین - 20 مرداد 1399
جوزف سالرنو، محمد سعیدی مهر (مترجم) جوزف سالرنو
ناشر: علمی و فرهنگی - 21 اردیبهشت 1390
35000 ریال
ناشر: حقوق اسلامی - 24 اسفند 1384
16000 ریال
محمد سعیدی مهر محمد سعیدی مهر
ناشر: کتاب طه - 23 مهر 1399
1490000 ریال
نمایش 1 - 15 از 15 مورد