محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمد داوودی، سیدمحمدحسن جواهری (ویراستار) محمد داوودی
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 2 اسفند 1401
770000 ریال
دونالد میلر، موسسه ترجمیک (مترجم) دونالد میلر
ناشر: آدینه - 16 اردیبهشت 1400
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه - 18 اسفند 1397
114000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1394
سیدعلی حسینی زاده، محمد داوودی سیدعلی حسینی زاده
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اردیبهشت 1396
80000 ریال
سیدعلی حسینی زاده، محمد داوودی سیدعلی حسینی زاده
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اردیبهشت 1396
80000 ریال
سیدعلی حسینی زاده، محمد داوودی سیدعلی حسینی زاده
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اردیبهشت 1396
90000 ریال
سیدعلی حسینی زاده، محمد داوودی سیدعلی حسینی زاده
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اردیبهشت 1396
85000 ریال
محمد داوودی، سیدعلی حسین زاده محمد داوودی
ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص) - اردیبهشت 1396
95000 ریال
محمد داوودی (مترجم)، لیلا آقاقزوینی (مترجم) محمد داوودی (مترجم)
ناشر: سینا طب، رودگون - اسفند 1394
1100000 ریال
محمد داوودی (مترجم)، لیلا آقاقزوینی (مترجم) محمد داوودی (مترجم)
ناشر: سینا طب، رودگون - اسفند 1394
1100000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد