محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)، علی فاتح (مترجم)، امیرساعد وکیل (مترجم)، ایوب عبدی (مترجم)، هیبت الله نژندی منش (مترجم)، محسن عبداللهی (مترجم)، نادر ساعد (مترجم)، محمد حبیبی مجنده (مترجم)، سیدقاسم زمانی (مترجم)، امیر ضیاء الدینی (مترجم) محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 17 شهریور 1396
1800000 ریال
ناشر: آدینه - 26 فروردین 1401
180000 ریال 144000 ریال
امیرساعد وکیل (مترجم)، محمد حبیبی مجنده (مترجم)، نادر ساعد (مترجم)، سیدقاسم زمانی (مترجم)، محسن عبداللهی (مترجم)، هیبت الله نژندی منش (مترجم)، محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)، ایوب عبدی (مترجم)، علی فاتح (مترجم)، امیر ضیاءالدینی (مترجم) امیرساعد وکیل (مترجم)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 21 بهمن 1394
250000 ریال
جولیان لیو، لوکاس میستلیس، استفان کرول، محمد حبیبی مجنده (مترجم)، ابوالفضل طریقه دار (ویراستار) جولیان لیو
ناشر: دانشگاه مفید - 16 اردیبهشت 1392
400000 ریال
امیرساعد وکیل (مترجم)، محمد حبیبی مجنده (مترجم)، نادر ساعد (مترجم)، سیدقاسم زمانی (مترجم)، محسن عبداللهی (مترجم)، هیبت الله نژندی منش (مترجم)، محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)، ایوب عبدی (مترجم)، علی فاتح (مترجم)، امیر ضیاءالدینی (مترجم) امیرساعد وکیل (مترجم)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1392
500000 ریال
محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)، سیدقاسم زمانی (مترجم)، محمد حبیبی مجنده (مترجم)، نادر ساعد (مترجم)، محسن عبداللهی (مترجم)، هیبت الله نژندی منش (مترجم)، ایوب عبدی (مترجم)، امیرساعد وکیل (مترجم)، علی فاتح (مترجم)، امیر ضیاءالدینی (مترجم) محمدرضا ضیائی بیگدلی (مترجم)
ناشر: دانشگاه علامه طباطبایی - 1394
250000 ریال
متیوسی.آر. کریون، محمد حبیبی مجنده (مترجم) متیوسی.آر. کریون
ناشر: دانشگاه مفید - 31 فروردین 1388
350000 ریال
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش - 17 دی 1398
620000 ریال
محمدحسین صبوری (ویراستار)، هدایت یوسفی (ویراستار)، محمد حبیبی مجنده (زیرنظر) محمدحسین صبوری (ویراستار)
ناشر: دانشگاه مفید - 11 آبان 1384
25000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد