ترتیب بر اساس:
محمد برزگری (به اهتمام)، مجید عبدی (به اهتمام) محمد برزگری (به اهتمام)
ناشر: کیومرث - 21 فروردین 1392
250000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 4 تیر 1401
170000 ریال 136000 ریال
محمد برزگری محمد برزگری
ناشر: ترمه - 14 مرداد 1399
1000000 ریال
محمد برزگری (گردآورنده) محمد برزگری (گردآورنده)
ناشر: کیومرث - 1394
90000 ریال
محمد برزگری(گردآورنده) محمد برزگری(گردآورنده)
ناشر: کیومرث - 19 مرداد 1398
300000 ریال
ناشر: کیومرث - 19 مرداد 1398
250000 ریال
محمد برزگری(گردآورنده) محمد برزگری(گردآورنده)
ناشر: حکایتی دگر - اسفند 1397
150000 ریال
حمید ابریشمی، محسن مهرآراء، محمد برزگری (ویراستار) حمید ابریشمی
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اقتصاد نو - 24 مرداد 1384
12000 ریال
محمد برزگری (ویراستار)، حسن ولدبیگی (گردآورنده) محمد برزگری (ویراستار)
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، اقتصاد نو - 9 اسفند 1384
28000 ریال
محمد برزگری (ویراستار)، محمدرحیم اسفیدانی (ویراستار) محمد برزگری (ویراستار)
ناشر: موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی - 23 اردیبهشت 1386
20000 ریال
محمد برزگری محمد برزگری
ناشر: آریایی - 10 اسفند 1398
250000 ریال
محمد برزگری، علیرضا رجب پور محمد برزگری
ناشر: انتشارات ترمه - 8 آذر 1401
3000000 ریال
ناشر: ترمه - 8 آذر 1399
1480000 ریال
محمد برزگری، علیرضا رجب پور محمد برزگری
ناشر: انتشارات ترمه - 9 خرداد 1401
2000000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد