ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 20 خرداد 1398
260000 ریال 234000 ریال
نیر ایال، رایان هوور، موسسه ترجمیک (مترجم) نیر ایال
ناشر: آدینه - 20 بهمن 1401
250000 ریال 200000 ریال
مری الن لپیونکا، محمد آرمند (مترجم)، فاطمه لشکری نژاد (مترجم)، زهرا ابوالحسنی چیمه (مترجم)، آفاق عابدینی بروجردی (مترجم)، نوشین قبدیان (مترجم)، مریم جابر (مترجم)، علی اصغر رستمی (مترجم)، ملیحه صابری (مترجم)، مجید خیام دار (مترجم) مری الن لپیونکا
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 12 آبان 1398
220000 ریال
ناشر: آییژ - 28 اسفند 1397
1650000 ریال 1485000 ریال
محمد آرمند، جواد حاتمی محمد آرمند
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - 28 اردیبهشت 1399
170000 ریال 153000 ریال
رابرت ای بوسترام، محمد آرمند (مترجم)، محمد خیام دار (مترجم) رابرت ای بوسترام
ناشر: مدرسه - 10 مهر 1398
170000 ریال
محمد آرمند، حسن مظاهری محمد آرمند
ناشر: موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دی 1396
250000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 1378
4700 ریال
محمد آرمند، مهدی مرادحاصل (ویراستار) محمد آرمند
ناشر: پیام نور - 27 مهر 1392
65000 ریال
ناشر: دانشگاه هرمزگان - آذر 1394
120000 ریال
محمد آرمند (تدوین) محمد آرمند (تدوین)
ناشر: حک - 20 تیر 1391
نمایش 1 - 10 از 10 مورد