ترتیب بر اساس:
محمدمهدی پرهیزگار، روح الله حسینی محمدمهدی پرهیزگار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 مهر 1400
470000 ریال
ناشر: آدینه - 14 تیر 1401
350000 ریال 315000 ریال
علی اکبر آقاجانی افروزی، محمدمهدی پرهیزگار، علی ربیعی (ویراستار) علی اکبر آقاجانی افروزی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 بهمن 1400
750000 ریال
لطف الله فروزنده دهکردی، علی اکبر جوکار، محمدمهدی پرهیزگار (ویراستار) لطف الله فروزنده دهکردی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 21 دی 1400
630000 ریال
محمدمهدی پرهیزگار، روح الله حسینی محمدمهدی پرهیزگار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 19 آذر 1398
290000 ریال
حسن حسینی، محمدمهدی پرهیزگار (ویراستار)، اوژن کریمی (ویراستار)، اکرم مبارکی (ویراستار) حسن حسینی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 شهریور 1399
330000 ریال
توفیق جلاسی، آلبرشت اندرسن، امیرهوشنگ تاج فر (مترجم)، محمدمهدی پرهیزگار (مترجم) توفیق جلاسی
ناشر: تایماز - 18 اردیبهشت 1398
650000 ریال
استیون پی رابینز، شمس الله جعفری نیا (مترجم)، محمدمهدی پرهیزگار (مترجم) استیون پی رابینز
ناشر: گنجینه علوم انسانی - 11 دی 1391
120000 ریال
علی ربیعی، محمدمهدی پرهیزگار، جمشید سالار علی ربیعی
ناشر: دانشگاه پیام نور - 13 اسفند 1398
290000 ریال
محمدمهدی پرهیزگار، روح الله حسینی محمدمهدی پرهیزگار
ناشر: دانشگاه پیام نور - 23 بهمن 1400
320000 ریال
عباس گرشاسب زاده (ویراستار)، محمدمهدی پرهیزگار (ویراستار)، لطف الله فروزنده (تدوین)، افتخارالسادات نوابی نژاد (تدوین) عباس گرشاسب زاده (ویراستار)
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 خرداد 1391
76000 ریال
اریک سی.کی. چنگ، محمدمهدی پرهیزگار (مترجم)، رمضان حسن پور (مترجم)، سودا صولت (مترجم) اریک سی.کی. چنگ
ناشر: علم روز - 23 شهریور 1399
240000 ریال
نمایش 1 - 11 از 11 مورد