محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
لین اس. بیکلی، محمدمهدی غیرتیان (مترجم) لین اس. بیکلی
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1395
1300000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
برترام کاتزونگ، آنتونی ترور، ماریک کرودرینگ هال، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، مجید متقی نژاد (مترجم)، منیژه متولیان(مقدمه) برترام کاتزونگ
ناشر: اندیشه رفیع - 1394
1100000 ریال
محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) محمدمهدی غیرتیان (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 25 دی 1392
140000 ریال
مالکوم.اس تالر، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (ویراستار)، منوچهر قارونی (مقدمه) مالکوم.اس تالر
ناشر: اندیشه رفیع - 29 خرداد 1389
89500 ریال
پاتریس ام. هیلی، ادوین جاکوبسن، سوده محبی رسا (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، پروین منصوری(زیرنظر)، منوچهر قارونی(زیرنظر) پاتریس ام. هیلی
ناشر: اندیشه رفیع - 28 مهر 1399
400000 ریال
مالکوم.اس تالر، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، منوچهر قارونی(زیرنظر) مالکوم.اس تالر
ناشر: اندیشه رفیع - 12 بهمن 1398
400000 ریال
لین بیکلی، پیتر سبلاجی، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، آسیه شکیب (مترجم)، مریم رحمتیان (مترجم) لین بیکلی
ناشر: اندیشه رفیع - 2 شهریور 1389
200000 ریال
برترام جی. کاتزونگ، آنتونی ترور، سوزان مسترز، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، مجید متقی نژاد (مترجم)، احمدرضا دهپور (مقدمه) برترام جی. کاتزونگ
ناشر: اندیشه رفیع - 6 بهمن 1392
350000 ریال
مهرداد جعفری (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، سپیده ساروخانی (مترجم)، رحیلا سیدطبانی (مترجم)، محمدرضا رسولی (مترجم)، رضا صادقی (ویراستار)، منوچهر قارونی (مقدمه) مهرداد جعفری (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 13 اردیبهشت 1388
168000 ریال
علی یزدی نژاد (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، مهیار معتقد (مترجم)، لین بیکلی (ویراستار)، پیتر سیلاجی (ویراستار)، منوچهر قارونی (مقدمه) علی یزدی نژاد (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 15 شهریور 1388
179000 ریال
مالکوم.اس تالر، علی اشراقی (مترجم)، نسیم صدری زاده ایرانی (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (ویراستار)، منوچهر قارونی (مقدمه) مالکوم.اس تالر
ناشر: اندیشه رفیع - 18 آبان 1387
6950 ریال
محمد رحمتی (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، معصومه عباس نژاد (مترجم)، محمد رفیع خورگامی (مترجم)، محمد فرانوش (ویراستار)، علی اکبر ولایتی (زیرنظر) محمد رحمتی (مترجم)
ناشر: اندیشه رفیع - 4 شهریور 1388
199000 ریال
محمدمهدی غیرتیان (شاعر) محمدمهدی غیرتیان (شاعر)
ناشر: اقلیما - دی 1395
85000 ریال
لین اس. بیکلی، محمدمهدی غیرتیان (مترجم) لین اس. بیکلی
ناشر: اندیشه رفیع - اسفند 1395
200000 ریال
لین بیکلی، باربارا بیتز، علی یزدی نژاد (مترجم)، محمدمهدی غیرتیان (مترجم)، مهیار معتقد (مترجم)، منوچهر قارونی (زیرنظر) لین بیکلی
ناشر: اندیشه رفیع - 18 فروردین 1387
148000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد