ترتیب بر اساس:
محمدمصطفی صفرپور (مترجم)، سیدمحمدکاظم حسینی اصل (زیرنظر) محمدمصطفی صفرپور (مترجم)
ناشر: تیمورزاده، طبیب - اسفند 1391
125000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1402
450000 ریال 360000 ریال
دن لوئیس لانگو، محمدمصطفی صفرپور (مترجم)، محمدرضا مهاجری تهرانی (مقدمه) دن لوئیس لانگو
ناشر: تیمورزاده، طبیب - خرداد 1393
275000 ریال
محمدمصطفی صفرپور (مترجم)، افسانه توده رنجبر (مترجم) محمدمصطفی صفرپور (مترجم)
ناشر: تیمورزاده - خرداد 1395
660000 ریال
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1395
120000 ریال
محمدمصطفی صفرپور (مترجم)، سارا سماواتی (مترجم) محمدمصطفی صفرپور (مترجم)
ناشر: تیمورزاده - مرداد 1395
90000 ریال
روندا برن، محمدمصطفی صفرپور (مترجم) روندا برن
ناشر: سروش گستر - دی 1395
85000 ریال
ادوارد ج. وینگ، فردج. شیفمن، احمد نادم، محمدمصطفی صفرپور (مترجم)، محمد سلیمانی (مترجم)، سیداحمد حسینی (مترجم)، سعداله اسماعیلی (مترجم)، مریم اویسی کیان (مترجم) ادوارد ج. وینگ
ناشر: تیمورزاده - بهمن 1401
4950000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد