ترتیب بر اساس:
باری سیلورستاین، محمدصادق شریعتی (مترجم)، فرین لسانی (مترجم) باری سیلورستاین
ناشر: سبزان - 12 آذر 1389
340000 ریال
جان ماکسول، مریم صیاد شیرازی (مترجم) جان ماکسول
ناشر: آدینه - 15 آذر 1401
550000 ریال 495000 ریال
ناشر: سبزان - 2 دی 1398
580000 ریال
فیلیپ استیل، محمدصادق شریعتی (مترجم)، فرین لسانی (ویراستار) فیلیپ استیل
ناشر: سبزان - 17 تیر 1398
480000 ریال
پاتریک مور، محمدصادق شریعتی (مترجم)، پل دوهرتی (تصویرگر)، علی دانش (بازنویسی) پاتریک مور
ناشر: قدیانی - 5 بهمن 1392
200000 ریال
پاتریک مور، محمدصادق شریعتی (مترجم)، علی دانش (بازنویسی)، پل دوهرتی (نقاش) پاتریک مور
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 30 مرداد 1392
25000 ریال
آنی پیرسون، محمدصادق شریعتی (مترجم) آنی پیرسون
ناشر: سبزان - 1397
560000 ریال
پاتریک مور، محمدصادق شریعتی (مترجم)، علی دانش (بازنویسی)، پل دو هرتی (نقاش) پاتریک مور
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 30 مرداد 1392
25000 ریال
جینا لازنبی، محمدصادق شریعتی (مترجم) جینا لازنبی
ناشر: سبزان - 24 دی 1392
420000 ریال
جان ارنست استاین بک، محمدصادق شریعتی (مترجم) جان ارنست استاین بک
ناشر: گویش نو - 23 تیر 1393
540000 ریال
پاتریک مور، محمدصادق شریعتی (مترجم)، علی دانش (بازنویسی)، پل دوهرتی (نقاش) پاتریک مور
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 30 مرداد 1392
25000 ریال
مارگارت میچل، محمدصادق شریعتی (مترجم) مارگارت میچل
ناشر: گویش نو - 28 بهمن 1391
75000 ریال
مارگارت میچل، محمدصادق شریعتی (مترجم) مارگارت میچل
ناشر: گویش نو - 28 بهمن 1391
75000 ریال
جان ارنست استاین بک، محمدصادق شریعتی (مترجم) جان ارنست استاین بک
ناشر: گویش نو - 12 آبان 1398
180000 ریال
محمدصادق شریعتی (مترجم) محمدصادق شریعتی (مترجم)
ناشر: روشنگران و مطالعات زنان - 1383
15000 ریال
ویلیام شکسپیر، محمدصادق شریعتی (مترجم) ویلیام شکسپیر
ناشر: گویش نو - 2 آذر 1387
220000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد