ترتیب بر اساس:
گری گراث مارنات، حسن پاشاشریفی (مترجم)، محمدرضا نیکخو (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 17 اسفند 1401
3500000 ریال 3150000 ریال
تیم فریس، موسسه ترجمیک (مترجم) تیم فریس
ناشر: آدینه - 16 آبان 1402
490000 ریال 392000 ریال
دوآن شولتز، یوسف کریمی (مترجم)، فرهاد جمهری (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم)، بهزاد گودرزی (مترجم)، هادی بحیرایی (مترجم)، محمدرضا نیکخو (مترجم) دوآن شولتز
ناشر: ارسباران - 5 بهمن 1401
2500000 ریال 2000000 ریال
آرتور اس. ربر، محمدرضا نیکخو (مترجم)، ژاسنت صلیبی (مترجم)، یوسف کریمی (مترجم)، جواد طهوریان (مترجم)، محمدعلی اصغری مقدم (مترجم)، سیامک نقشبندی (مترجم)، هامایک آوادیسیانس (مترجم)، فرزانه فرحزاد (مترجم) آرتور اس. ربر
ناشر: رشد - 28 مرداد 1390
3600000 ریال 2880000 ریال
محمدرضا نیکخو، سیروس ایزدی محمدرضا نیکخو
ناشر: سخن - 1383
550000 ریال 440000 ریال
محمدرضا نیکخو (مترجم)، هامایاک آوادیس یانس (مترجم)، قاسم حاتمی (مترجم)، میریام گیبون (گردآورنده)، جنت ویلیامز (گردآورنده)، رابرت اسپیتزر (گردآورنده)، اسکادال اندرو.ای (گردآورنده)، مایکل بی. فرست (گردآورنده) محمدرضا نیکخو (مترجم)
ناشر: سخن - 8 مهر 1392
1300000 ریال
هامایاک آوادیس یانس، محمدرضا نیکخو هامایاک آوادیس یانس
ناشر: سخن - 6 مرداد 1387
39500 ریال
انجمن روانپزشکی آمریکا، محمدرضا نیکخو (مترجم)، هامایک آوادیسیانس (مترجم) انجمن روانپزشکی آمریکا
ناشر: سخن - 8 مهر 1392
2500000 ریال
گری گراث مارنات، محمدرضا نیکخو (مترجم)، مالک میرهاشمی (مترجم) گری گراث مارنات
ناشر: سخن - 13 شهریور 1386
29000 ریال
محمدرضا نیکخو محمدرضا نیکخو
ناشر: سخن - 26 مهر 1384
29000 ریال
ناشر: سخن - 1383
33000 ریال
ناشر: سخن - 26 اردیبهشت 1384
350000 ریال
ناشر: سخن - 29 فروردین 1385
69000 ریال
محمدرضا نیکخو، آرش سالاری محمدرضا نیکخو
ناشر: کیومرث - 12 آذر 1385
27000 ریال
رابرت ال اسپیتزر و دیگران، محمدرضا نیکخو (مترجم) رابرت ال اسپیتزر و دیگران
ناشر: سخن - 1394
1300000 ریال
نمایش 1 - 15 از 20 مورد