ترتیب بر اساس:
محمدرضا محمدی، احمد آخوندی (ویراستار)، پرویز درگی(مقدمه) محمدرضا محمدی
ناشر: بازاریابی - 9 خرداد 1399
335000 ریال
مایکل میخالوویچ، موسسه ترجمیک (مترجم) مایکل میخالوویچ
ناشر: آدینه - 1 آذر 1400
170000 ریال 136000 ریال
محمدرضا محمدی، جان الله کریمی مطهر، عبدالصاحب سلیمانی نژاد محمدرضا محمدی
ناشر: استاندارد - 19 آبان 1399
1350000 ریال
گوردون لسلی اسکوایرز، محمدرضا محمدی (مترجم)، حسین صالحی (مترجم) گوردون لسلی اسکوایرز
ناشر: دانش نگار - 11 اردیبهشت 1387
20000 ریال
گوجونگ کائو، محمدرضا محمدی (مترجم) گوجونگ کائو
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 2 آذر 1398
750000 ریال
مایکل هرسن، ساموئل ام. ترنر، محمدرضا محمدی (مترجم)، سعید شاملو (مترجم) مایکل هرسن
ناشر: رشد - 6 اردیبهشت 1389
250000 ریال
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 19 اسفند 1391
125000 ریال
جودیت اس.بک، محمدرضا محمدی (مترجم)، هوشمند کهن زاد (مترجم)، نرگس جوشقانی (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم) جودیت اس.بک
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 خرداد 1391
99000 ریال
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) - 16 دی 1399
140000 ریال
حامد اختیاری، فاطمه دهقانی آرانی، محمدرضا محمدی (ویراستار)، مریم بخشی (عکاس) حامد اختیاری
ناشر: مهرسا - 16 اردیبهشت 1391
20000 ریال
محمد رحمان، محمدرضا محمدی (مترجم) محمد رحمان
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف، موسسه انتشارات علمی - 20 تیر 1394
1500000 ریال
ناشر: گویا - 20 مهر 1398
280000 ریال
محمدرضا محمدی، معصومه صفایی، عاطفه سلیانی (ویراستار) محمدرضا محمدی
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 20 دی 1385
12000 ریال
محمدرضا محمدی، حامد اختیاری، فاطمه دهقانی آرانی، سیمین دخت زندیه (عکاس) محمدرضا محمدی
ناشر: مهر و ماه نو - 19 آذر 1390
10000 ریال
محمدرضا محمدی، حسین مرشدی محمدرضا محمدی
ناشر: دانش نگار - 8 اردیبهشت 1388
36000 ریال
نمایش 1 - 15 از 94 مورد