ترتیب بر اساس:
کاسی مایر، محمدرضا بهاری (مترجم) کاسی مایر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - 24 خرداد 1398
250000 ریال 90000 ریال
چاد هیل، محبوبه ذکایی (مترجم) چاد هیل
ناشر: آدینه - 14 مهر 1401
180000 ریال
کاسی مایر، محمدرضا بهاری (مترجم) کاسی مایر
ناشر: فنی ایران - 16 دی 1399
250000 ریال 90000 ریال
کیت واکر، محمدرضا بهاری (مترجم) کیت واکر
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 28 اردیبهشت 1393
250000 ریال
لیام اودانل، محمدرضا بهاری (مترجم)، ریچارد دامینگر(تصویرگر) لیام اودانل
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 23 آذر 1398
250000 ریال
کاسی مایر، محمدرضا بهاری (مترجم) کاسی مایر
ناشر: فنی ایران - 24 اردیبهشت 1399
250000 ریال 90000 ریال
محمدرضا بهاری (ویراستار) محمدرضا بهاری (ویراستار)
ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، موسسه کارآفرینان و نوابغ سعید - 21 بهمن 1398
1320000 ریال
هریس بنسون، محمدرضا بهاری (مترجم) هریس بنسون
ناشر: دانشگاه پیام نور - 10 آذر 1398
520000 ریال
راسل استنارد، محمدرضا بهاری (مترجم) راسل استنارد
ناشر: فرهنگ معاصر - 17 خرداد 1399
600000 ریال
محمدرضا بهاری (ویراستار)، علی صلح جو (زیرنظر)، محمدرضا بهاری (زیرنظر)، شهرناز اعتمادی (زیرنظر)، هومن عباسپور (زیرنظر) محمدرضا بهاری (ویراستار)
ناشر: شرکت انتشارات فنی ایران - 7 دی 1392
35000 ریال
منوچهر جعفری گهر، محمدرضا بهاری (ویراستار) منوچهر جعفری گهر
ناشر: دانشگاه پیام نور - 11 آبان 1390
165000 ریال
محمدرضا بهاری محمدرضا بهاری
ناشر: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - 20 خرداد 1393
200000 ریال
هریس بنسون، محمدرضا بهاری (مترجم)، محمدابراهیم ابوکاظمی (ویراستار) هریس بنسون
ناشر: دانشگاه پیام نور - 15 دی 1386
110000 ریال
ناشر: روزبهان - 4 آذر 1386
37000 ریال
رابرت رزنیک، دیوید هالیدی، کنت کرین، محمدرضا بهاری (مترجم)، جلال الدین پاشایی راد (مترجم)، محمد خرمی (مترجم) رابرت رزنیک
ناشر: مرکز نشر دانشگاهی - 11 اردیبهشت 1387
68000 ریال
نمایش 1 - 15 از 35 مورد