ترتیب بر اساس:
محمدحسین ماجدی اردکانی محمدحسین ماجدی اردکانی
ناشر: مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی - 11 آبان 1393
25000 ریال
استفان کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استفان کاوی
ناشر: آدینه - 1400
160000 ریال 128000 ریال
ناشر: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، ایستگاه هواشناسی - 1383
10000 ریال
فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی فاطمه جعفرپور
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 30 فروردین 1388
8000 ریال
محمدحسین ماجدی اردکانی محمدحسین ماجدی اردکانی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 1383
10000 ریال
فاطمه جعفرپور، فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، محمدتقی فرقدانی (زیرنظر) فاطمه جعفرپور
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 30 فروردین 1388
7000 ریال
فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، نرگس صائب، سهیلا سیاهپوش فهیمه فیروزیار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 7 اردیبهشت 1388
8000 ریال
محمدحسین ماجدی اردکانی، جمشید ریاضی محمدحسین ماجدی اردکانی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 18 مرداد 1385
12000 ریال
فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، حسن تابش، امیرمازیار رئیس قاسمی، امیر عشیری (ویراستار)، علی اکبر رمضانیان پور (زیرنظر) فهیمه فیروزیار
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 8 بهمن 1386
5000 ریال
فاطمه جعفرپور، طیبه پرهیزکار، فهیمه فیروزیار، محمدحسین ماجدی اردکانی، سهیلا سیاهپوش فاطمه جعفرپور
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 17 اسفند 1390
15000 ریال
محمدحسین ماجدی اردکانی، حسین گنجی دوست محمدحسین ماجدی اردکانی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 21 بهمن 1391
12000 ریال
محمدحسین ماجدی اردکانی، همایون مدنی محمدحسین ماجدی اردکانی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 28 بهمن 1391
13000 ریال
سیدمحمود فاطمی عقدا، فریدون سینائیان، علی بیت اللهی، اسماعیل فرزانگان، حسین میرزایی علویجه، محمدحسین ماجدی اردکانی، طارق مهدی، سیدسهیل مجیدزمانی، اعظم نعمتی، فاطمه دهقان فاروجی سیدمحمود فاطمی عقدا
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 21 بهمن 1391
36000 ریال
علی مزروعی، امیر یعقوبی فرد، محمدحسین ماجدی اردکانی، الهه زیدآبادی نژاد، فاطمه جعفرپور علی مزروعی
ناشر: وزارت مسکن و شهرسازی، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن - 18 اردیبهشت 1392
25000 ریال
اسماعیل گنجیان، محمدحسین ماجدی اردکانی اسماعیل گنجیان
ناشر: دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 10 اسفند 1384
170000 ریال
نمایش 1 - 14 از 14 مورد