ترتیب بر اساس:
محمدحسین علیزاده، مهدی کسب پرست محمدحسین علیزاده
ناشر: عصر انتظار - 17 خرداد 1400
1290000 ریال 1161000 ریال
متیو آر کرتر، موسسه ترجمیک (مترجم) متیو آر کرتر
ناشر: آدینه - 10 مهر 1399
170000 ریال 153000 ریال
محمدحسین علیزاده (مترجم)، مجتبی گنجعلی (مترجم)، علی کلانتری (ویراستار) محمدحسین علیزاده (مترجم)
ناشر: نگارنده دانش - 21 بهمن 1388
65000 ریال 58500 ریال
مایکل کلارک، اسکات لوست، محمدحسین علیزاده (مترجم)، میرحسین میرکریم پور (مترجم) مایکل کلارک
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 29 دی 1398
3790000 ریال 3411000 ریال
محمدحسین علیزاده محمدحسین علیزاده
ناشر: حتمی - 12 دی 1401
1990000 ریال 1791000 ریال
محمدحسین علیزاده محمدحسین علیزاده
ناشر: شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 15 دی 1398
1590000 ریال 1431000 ریال
محمدحسین علیزاده محمدحسین علیزاده
ناشر: حتمی - 28 دی 1398
1090000 ریال 981000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 15 اسفند 1390
65000 ریال
رضا قراخانلو (مترجم)، حسن دانشمندی (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، محمدهادی ماکانی (ویراستار) رضا قراخانلو (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 8 مرداد 1391
420000 ریال
حسن دانشمندی، محمدحسین علیزاده، رضا قراخانلو حسن دانشمندی
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - 17 اردیبهشت 1401
860000 ریال
حسن دانشمندی (مترجم)، رضا قراخانلو (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم) حسن دانشمندی (مترجم)
ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دی 1397
420000 ریال
محمدحسین علیزاده، رضا رجبی، مهدی قیطاسی، هومن مینونژاد، کمال سحاب اسدی ضمیر (ویراستار) محمدحسین علیزاده
ناشر: دانشگاه تهران - 17 مهر 1398
250000 ریال
محمدحسین علیزاده محمدحسین علیزاده
ناشر: حتمی - 26 بهمن 1398
749000 ریال
معرفت سیاه کوهیان، حمید آقاعلی نژاد، محمدحسین علیزاده (ویراستار) معرفت سیاه کوهیان
ناشر: دانشگاه پیام نور - 22 مهر 1399
260000 ریال
کریستوفر نورریز، شاهد علیزاده (مترجم)، محمدحسین علیزاده (مترجم)، سیده زیبا اجتهد (ویراستار) کریستوفر نورریز
ناشر: بامداد کتاب - 3 تیر 1399
500000 ریال
نمایش 1 - 15 از 34 مورد