ترتیب بر اساس:
محمدحسین ایران نژاد پاریزی، مهدیه تجملیان محمدحسین ایران نژاد پاریزی
ناشر: دانشگاه یزد - دی 1390
135000 ریال 121500 ریال
فایز جاپی، فاطمه پورحسینی آقکندی (مترجم)، حمیدرضا مفتخری نائینی نژاد (مترجم) فایز جاپی
ناشر: آدینه - 1400
350000 ریال 280000 ریال
محمدحسین ایران نژادپاریزی، حسن اکبری، مصطفی خوشنویس، جواد شمس وهمکاران محمدحسین ایران نژادپاریزی
ناشر: دانشگاه یزد - 1394
150000 ریال 135000 ریال
محمدحسین ایران نژادپاریزی، زهرا آقابیگی محمدحسین ایران نژادپاریزی
ناشر: دانشگاه یزد - تیر 1392
105500 ریال
محمدحسین ایران نژادپاریزی محمدحسین ایران نژادپاریزی
ناشر: شقایق روستا - 1382
8800 ریال
محمدحسین ایران نژادپاریزی محمدحسین ایران نژادپاریزی
ناشر: شقایق روستا - 1381
4200 ریال
محمدحسین ایران نژادپاریزی محمدحسین ایران نژادپاریزی
ناشر: شقایق روستا - 1381
4000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد