ترتیب بر اساس:
حسین زارع، سعید طالبی، محمدحسن صیف حسین زارع
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1401
670000 ریال
ساشا اوداکو، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) ساشا اوداکو
ناشر: آدینه - 1399
140000 ریال 112000 ریال
محمدحسن صیف، سعید طالبی، سعید مظلومیان، حسن کرمعلیان (ویراستار) محمدحسن صیف
ناشر: دانشگاه پیام نور - آذر 1401
350000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، بهمن زندی (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - اردیبهشت 1398
300000 ریال
محمدرضا سرمدی، محمدحسن صیف، مهران فرج اللهی (ویراستار)، زهرا جلال زاده (ویراستار) محمدرضا سرمدی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مرداد 1400
630000 ریال
سعید طالبی، محمدحسن صیف، محمدرضا سرمدی، زهرا جلال زاده (ویراستار)، محسن عیسوی (ویراستار) سعید طالبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - بهمن 1401
770000 ریال
نازیلا خطیب زنجانی، مهران فرج اللهی، مرجان معصومی فرد، محمدحسن صیف (ویراستار) نازیلا خطیب زنجانی
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
540000 ریال
سعید طالبی، سعید مظلومیان، محمدحسن صیف، حسن کرمعلیان (ویراستار) سعید طالبی
ناشر: دانشگاه پیام نور - مهر 1402
محمدحسن صیف، محمدرضا سرمدی، بهمن زندی (ویراستار) محمدحسن صیف
ناشر: دانشگاه پیام نور - تیر 1402
700000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد