ترتیب بر اساس:
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 1395
1250000 ریال
ریچارد کچ، موسسه ترجمیک (مترجم) ریچارد کچ
ناشر: آدینه - 27 آبان 1401
200000 ریال 160000 ریال
آلن د اور، محمدباقر نوبخت (مترجم) آلن د اور
ناشر: موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند - 1389
65000 ریال
محمدباقر نوبخت محمدباقر نوبخت
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 24 بهمن 1396
1250000 ریال
جک هاروی، محمدباقر نوبخت (مترجم) جک هاروی
ناشر: سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - مرداد 1396
350000 ریال
تان وی لیانگ، محمدباقر نوبخت (مترجم)، کامران یگانگی (مترجم)، مهدی بازرگانی (مترجم) تان وی لیانگ
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک - 10 خرداد 1393
90000 ریال
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 18 مرداد 1388
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 18 مرداد 1388
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 18 مرداد 1388
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 18 مرداد 1388
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 18 مرداد 1388
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 18 مرداد 1388
ناشر: مجمع تشخیص مصلحت نظام، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، گروه پژوهشی مطالعات بین الملل - 18 مرداد 1388
محمدباقر نوبخت، سارا مرعشی، حمید رضایی قلعه (ویراستار) محمدباقر نوبخت
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک - 17 مرداد 1388
24000 ریال
محمد رحمانی، سعید کاردار، حشمت الله الهامی، ساره ملاآقاجانزاده، محمدباقر نوبخت (زیرنظر) محمد رحمانی
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک - 24 خرداد 1389
28000 ریال
عبدالرسول دیوسالار، محمدباقر نوبخت (زیرنظر) عبدالرسول دیوسالار
ناشر: مرکز تحقیقات استراتژیک - 20 آذر 1390
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد