محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
مایکل اولتون، کوین تیلور، محسن تفقدی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
6150000 ریال 5535000 ریال
رابرت کیوساکی، موسسه ترجمیک (مترجم) رابرت کیوساکی
ناشر: آدینه - خرداد 1400
800000 ریال 640000 ریال
کوین تیلور، مایکل اولتون، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، ابوالقاسم سجادی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، محسن تفقدی (مترجم) کوین تیلور
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1399
5750000 ریال 5175000 ریال
مایکل اولتون، محسن تفقدی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، سیدابوالقاسم سجادی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اسفند 1393
270000 ریال
محسن تفقدی، داود سالارباشی، مریم نخعی مقدم، رضوان شاددل محسن تفقدی
ناشر: رویان پژوه - خرداد 1398
680000 ریال
پترا.جی.ام.دو اسمت، رضا امیری (مترجم)، محسن تفقدی (مترجم) پترا.جی.ام.دو اسمت
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی مشهد - بهمن 1393
155000 ریال
حسین حسین زاده (مترجم)، محسن تفقدی (مترجم) حسین حسین زاده (مترجم)
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - مهر 1385
24000 ریال
مایکل اولتون، محسن تفقدی (مترجم)، فاطمه صادقی (مترجم)، هادی افراسیابی گرکانی (مترجم)، سیدابوالقاسم سجادی (مترجم) مایکل اولتون
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد - اسفند 1393
250000 ریال
تیموتی آر. کاوینگتن، محسن تفقدی (مترجم)، رامین رضایی (مترجم)، محسن ایمن شهیدی (مترجم)، سیدعادل معلم (مترجم)، زهره فیروزی (مترجم) تیموتی آر. کاوینگتن
ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی مشهد - خرداد 1390
120000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد