ترتیب بر اساس:
صادق عظیمی، محسن آثارجوی (ویراستار) صادق عظیمی
ناشر: استاندارد - مرداد 1389
740000 ریال 666000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
آنتونی استور، محمدصادق عظیمی (مترجم)، محسن آثارجوی (ویراستار) آنتونی استور
ناشر: استاندارد - مرداد 1390
550000 ریال 495000 ریال
دیوید کنتز، محمدصادق عظیم (مترجم)، محسن آثارجوی (ویراستار) دیوید کنتز
ناشر: استاندارد - تیر 1389
690000 ریال 621000 ریال
محسن آثارجوی (ویرایشگر)، نصرالله تقوی (مصحح) محسن آثارجوی (ویرایشگر)
ناشر: سنایی - اردیبهشت 1389
3200000 ریال 2880000 ریال
ساندرا آمود، سام وانگ، محمدصادق عظیم (مترجم)، محسن آثارجوی (ویراستار) ساندرا آمود
ناشر: استاندارد - آذر 1390
35000 ریال
خلیل خلیلی (مصحح)، محسن آثارجوی (بازنویسی)، محمد خسته (مصحح) خلیل خلیلی (مصحح)
ناشر: سنایی - بهمن 1386
خلیل خلیلی (مصحح)، محسن آثارجوی (بازنویسی)، محمد خسته (مصحح) خلیل خلیلی (مصحح)
ناشر: سنایی - بهمن 1386
طاهربن محمد ظهیرفاریابی (شاعر)، محسن آثارجوی (مصحح) طاهربن محمد ظهیرفاریابی (شاعر)
ناشر: سنایی - اردیبهشت 1389
1800000 ریال
نمایش 1 - 8 از 8 مورد