ترتیب بر اساس:
محبوب لسان پزشکی، ماهیار آذر، ناصر اصلان آبادی، جعفر اصلانی، رضا افشار، مهدی امام، علی بیداری، سیدموید علویان، بهزاد عین الهی، علیرضا رجایی محبوب لسان پزشکی
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 20 شهریور 1398
3900000 ریال
ناشر: آدینه - 8 فروردین 1401
700000 ریال 630000 ریال
سیدموید علویان، ماهیار آذر، رضا افشار، محبوب لسان پزشکی، سیداصغر ساداتیان، جعفر اصلانی، بهزاد عین الهی، مهدی امام، علی بیداری، محسن نصیری طوسی، ناصر اصلان آبادی، علیرضا رجایی سیدموید علویان
ناشر: شهرآب، نور دانش - 16 شهریور 1398
1400000 ریال
محسن پرویز، شهریار غریب زاده، رضا افشار، محبوب لسان پزشکی، سیداصغر ساداتیان، محمد شریف یزدی، محمدرضا صفری نژاد، رقیه سوزان ثانوی، منصور کشاورز محسن پرویز
ناشر: ما و شما - 29 آذر 1389
250000 ریال
میترا مهدوی مزده، جلال آزمندیان، فرخ لقا احمدی، رضا افشار، محبوب لسان پزشکی، محمدرضا عباسی، بهزاد عین الهی، محمدرضا خاتمی، رزیتا ابوالقاسمی، وحید پورفرزیانی، عفت رازقی، سپیده سیفی، سمیرا طبیبیان، هادی طبیبی، سیما مازیار، محسن نفر، پدرام احمدپور، علی غفاری مقدم میترا مهدوی مزده
ناشر: تیمورزاده - 2 مهر 1384
39500 ریال
سیدموید علویان، ماهیار آذر، محبوب لسان پزشکی، سیداصغر ساداتیان، شیرین قاضی زاده، سعید اصلان آبادی، مهدی امام، ناصر اصلان آبادی، سوزان پادراد، رامین حسین پناه، مرجان خلاصی، حمیده فلسفی، سونیا هاشمی قائمی سیدموید علویان
ناشر: شهرآب، آینده سازان - 3 مهر 1386
59000 ریال
تنسلی راندولف هریسون، راسل لافایت سیسیل، وحید حسینی جناب (مترجم)، بهرام عبدی فرکوش (مترجم)، بابک قرائی مقدم (مترجم)، محبوب لسان پزشکی (مترجم) تنسلی راندولف هریسون
ناشر: برای فردا - 1381
15700 ریال
محبوب لسان پزشکی، سایه ثانوی محبوب لسان پزشکی
ناشر: نور دانش - 1382
9800 ریال
محبوب لسان پزشکی، محمدحسین شجاع مرادی، اعظم علمداری، سیدمنصور گتمیری (ویراستار)، محمدتقی نجفی (ویراستار)، فرزانه سادات مینو (ویراستار) محبوب لسان پزشکی
ناشر: یاس نبی - 2 بهمن 1398
400000 ریال
محبوب لسان پزشکی، محمدحسین شجاع مرادی، اعظم علمداری، سیدمنصور گتمیری (ویراستار)، محمدتقی نجفی (ویراستار)، فرزانه سادات مینو (ویراستار) محبوب لسان پزشکی
ناشر: یاس نبی - 2 بهمن 1398
400000 ریال
محبوب لسان پزشکی، محمدحسین شجاع مرادی، اعظم علمداری، جمعی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی، سیدمنصور گتمیری (ویراستار)، محمدتقی نجفی (ویراستار)، فرزانه سادات مینو (ویراستار) محبوب لسان پزشکی
ناشر: یاس نبی - 2 بهمن 1398
100000 ریال
محبوب لسان پزشکی، محمدتقی نجفی محبوب لسان پزشکی
ناشر: یاس نبی - 25 آبان 1399
250000 ریال
محبوب لسان پزشکی، محمدتقی نجفی محبوب لسان پزشکی
ناشر: یاس نبی - 24 آبان 1399
100000 ریال
جمعی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی، محبوب لسان پزشکی (ویراستار) جمعی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی
ناشر: الوند پویان - بهمن 1394
200000 ریال
جمعی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی، محبوب لسان پزشکی (ویراستار) جمعی از اعضای هیئت علمی نفرولوژی
ناشر: الوند پویان - بهمن 1394
200000 ریال
محبوب لسان پزشکی، فرزانه سادات مینو محبوب لسان پزشکی
ناشر: یاس نبی - دی 1396
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 21 مورد