ترتیب بر اساس:
برنارد رجینستر، حمیدرضا محبوبی آرانی (مترجم)، مجتبی درایتی (ویراستار) برنارد رجینستر
ناشر: شب خیز - تیر 1402
2250000 ریال 2025000 ریال
جی وینترز، مریم قادری اسماعیلی (مترجم) جی وینترز
ناشر: آدینه - شهریور 1400
280000 ریال 252000 ریال
لی بریور، علی ملک محمدی (مترجم)، مجتبی درایتی (ویراستار) لی بریور
ناشر: شب خیز - آبان 1402
1750000 ریال 1575000 ریال
مایکل اینوود، حامد شیرمحمدی (مترجم)، مجتبی درایتی (مترجم)، ایمان خدافرد (مترجم)، علیرضا محقق (مترجم)، محمدهادی حاجی بیگلو (مترجم)، آرش جمشیدپور (مترجم)، محمود مقدسی (مترجم)، محمدزمان زمانی (مترجم) مایکل اینوود
ناشر: شب خیز - آبان 1402
2700000 ریال 2430000 ریال
ویلیام دی بلتنز، علی ملک محمدی (مترجم)، مجتبی درایتی (ویراستار) ویلیام دی بلتنز
ناشر: شب خیز - آبان 1402
1900000 ریال 1710000 ریال
ارسطو، مجتبی درایتی (مترجم)، حمیدرضا محبوبی آرانی (مترجم) ارسطو
ناشر: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران - آذر 1396
130000 ریال
ارسطو، مجتبی درایتی (مترجم)، حمیدرضا محبوبی آرانی (مترجم) ارسطو
ناشر: دانشگاه تهران - اردیبهشت 1391
80000 ریال
ژنویو لوید، مجتبی درایتی (مترجم) ژنویو لوید
ناشر: شب خیز - بهمن 1398
1500000 ریال
مجتبی درایتی (ویراستار)، مصطفی درایتی (به اهتمام) مجتبی درایتی (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - اسفند 1389
مجتبی درایتی (ویراستار)، مصطفی درایتی (به اهتمام) مجتبی درایتی (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - اسفند 1389
مجتبی درایتی (ویراستار)، مصطفی درایتی (به اهتمام) مجتبی درایتی (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - اسفند 1389
مجتبی درایتی (ویراستار)، مصطفی درایتی (به اهتمام) مجتبی درایتی (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - اسفند 1389
مجتبی درایتی (ویراستار)، مصطفی درایتی (به اهتمام) مجتبی درایتی (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - اسفند 1389
مجتبی درایتی (ویراستار)، مصطفی درایتی (به اهتمام) مجتبی درایتی (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - اسفند 1389
مجتبی درایتی (ویراستار)، مصطفی درایتی (به اهتمام) مجتبی درایتی (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - اسفند 1389
مجتبی درایتی (ویراستار)، مصطفی درایتی (به اهتمام) مجتبی درایتی (ویراستار)
ناشر: مجلس شورای اسلامی، کتابخانه، موزه و مرکزاسناد - اسفند 1389
نمایش 1 - 15 از 61 مورد