ترتیب بر اساس:
برایان موزس، کارن برایانت مول، قاسم کریمی (مترجم)، مایک گوردن (نقاش) برایان موزس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آبان 1387
1250000 ریال 1125000 ریال
بنجامین هاردی، فرید نجف زاده اصل (مترجم)، هومن آهنی (مترجم)، محبوبه ذکایی (مترجم) بنجامین هاردی
ناشر: آدینه - 1398
280000 ریال 224000 ریال
برایان موزس، جن گرین، قاسم کریمی (مترجم)، مایک گوردن (نقاش) برایان موزس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آبان 1387
1250000 ریال 1125000 ریال
برایان موزز، قاسم کریمی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، مایک گوردن(تصویرگر) برایان موزز
ناشر: قدیانی - بهمن 1399
350000 ریال 315000 ریال
برایان موزس، قاسم کریمی (مترجم)، مایک گوردن(نقاش) برایان موزس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آبان 1399
350000 ریال 100000 ریال
برایان موزس، قاسم کریمی (مترجم)، مایک گوردن(نقاش) برایان موزس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - بهمن 1399
350000 ریال 100000 ریال
جن گرین، برایان موزس، قاسم کریمی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، رضا دلیرسولا(گرافیست)، مایک گوردن(تصویرگر) جن گرین
ناشر: قدیانی - خرداد 1402
1250000 ریال 1125000 ریال
برایان موزس، قاسم کریمی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، مایک گوردن (تصویرگر) برایان موزس
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آبان 1387
950000 ریال
برایان موزز، قاسم کریمی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، مایک گوردن(تصویرگر) برایان موزز
ناشر: قدیانی - بهمن 1399
350000 ریال
کارن برایانت مول، قاسم کریمی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، مایک گوردن(تصویرگر) کارن برایانت مول
ناشر: قدیانی - بهمن 1399
100000 ریال
جن گرین، فرزانه عبدالهی (مترجم)، پدرام اکبری (ویراستار)، مایک گوردن (تصویرگر) جن گرین
ناشر: آپاما - آذر 1388
20000 ریال
جن گرین، قاسم کریمی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، مایک گوردن (نقاش) جن گرین
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - شهریور 1387
30000 ریال
جن گرین، قاسم کریمی (مترجم)، شهرام رجب زاده (ویراستار)، مایک گوردن (نقاش) جن گرین
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - شهریور 1387
10000 ریال
جن گرین، سارا آرین مهر (مترجم)، مایک گوردن (تصویرگر) جن گرین
ناشر: تیمورزاده ، کتابهای حاجی لک لک - خرداد 1386
19500 ریال
مایک گوردن، جان درینک واتر، فریدون اخوان ثلاث (مترجم)، فرهاد رحمتی (مترجم)، نادر مجرد (مترجم) مایک گوردن
ناشر: زیتون - 1383
6000 ریال
جن گرین، قاسم کریمی (مترجم)، مایک گوردن(نقاش) جن گرین
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - آذر 1398
70000 ریال
نمایش 1 - 15 از 17 مورد