ترتیب بر اساس:
دو پتی، احمد تصویری (مترجم)، زهراسادات رضوی (ویراستار)، تایماز کاویانی(گرافیست)، مایک بولت(تصویرگر) دو پتی
ناشر: مهرسا - دی 1400
420000 ریال 336000 ریال
دامون زاهارییدز، موسسه ترجمیک (مترجم) دامون زاهارییدز
ناشر: آدینه - مرداد 1400
370000 ریال 296000 ریال
دو پتی، احمد تصویری (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، مایک بولت(تصویرگر) دو پتی
ناشر: مهرسا - مهر 1402
490000 ریال 392000 ریال
دو پتی، احمد تصویری (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، مایک بولت(تصویرگر) دو پتی
ناشر: مهرسا - شهریور 1401
320000 ریال 256000 ریال
دو پتی، احمد تصویری (مترجم)، فاطمه صادقیان (ویراستار)، مایک بولت(تصویرگر) دو پتی
ناشر: مهرسا - مهر 1402
490000 ریال 392000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد