ترتیب بر اساس:
دیوید نلسون، مایکل کاکس، محمدحسین عصاره (مترجم)، پارسا قوام (مترجم)، زهرا محمدی (مترجم)، سیامک سلامی(زیرنظر) دیوید نلسون
ناشر: ارجمند - 1 مرداد 1397
1500000 ریال 1200000 ریال
برت ریجوی، رحمان علیان لله مرزی (مترجم) برت ریجوی
ناشر: آدینه - 25 آذر 1401
550000 ریال 440000 ریال
مایکل کاکس، علی رمضانی مقدم (مترجم) مایکل کاکس
ناشر: پیدایش - 1 آبان 1398
820000 ریال 656000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم)، هوشنگ امیررسولی(زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
وضعیت: دست دوم (خیلی خوب)
650000 ریال 520000 ریال
مایکل کاکس مایکل کاکس
ناشر: پیدایش - 27 اسفند 1397
820000 ریال 656000 ریال
مایکل کاکس مایکل کاکس
ناشر: پیدایش - 1 آبان 1398
600000 ریال 480000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، گلرخ داوران پورفرد (مترجم)، عبدالرضا منصوری راد (مترجم)، افسانه آموزگار (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: کتاب ارجمند - 12 آذر 1392
وضعیت: دست دوم (خوب)
650000 ریال 500000 ریال
مایکل کاکس، آرزو احمی (مترجم) مایکل کاکس
ناشر: پیدایش - 27 آذر 1398
950000 ریال 760000 ریال
مایکل کاکس، هدا توکلی (مترجم) مایکل کاکس
ناشر: هوپا - 1 مهر 1400
550000 ریال 440000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، رضا محمدی (مترجم) مایکل کاکس
ناشر: آییژ - 1 آبان 1386
450000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون مایکل کاکس
ناشر: اندیشه رفیع - بهمن 1395
1200000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، رضا محمدی (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: آییژ - 28 فروردین 1387
450000 ریال
مایکل کاکس، دیویدلی نلسون مایکل کاکس
ناشر: آییژ - 1397
1400000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، رضا محمدی (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: آییژ - 28 فروردین 1387
450000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، علیرضا خوشدل (مترجم)، علی مطاع (مترجم)، جواد محمدنژاد اروق (مترجم)، پروین پاسالار (زیرنظر) آلبرت لنینگر
ناشر: اندیشه رفیع - 14 شهریور 1388
398000 ریال
آلبرت لنینگر، مایکل کاکس، دیویدلی نلسون، رضا محمدی (مترجم) آلبرت لنینگر
ناشر: آییژ - 14 آبان 1390
450000 ریال
نمایش 1 - 15 از 36 مورد