ترتیب بر اساس:
مایکل کالینز پایپر مایکل کالینز پایپر
ناشر: سیمای پارسا - آبان 1395
250000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
مایکل کالینزپایپر، علیرضا عبادتی (مترجم)، حمیدرضا رهنما (ویراستار) مایکل کالینزپایپر
ناشر: روایت فتح - 27 خرداد 1391
46000 ریال
مایکل کالینز پایپر، بهمن نورایی بیدخت (مترجم)، پروین مقدسی (ویراستار)، سیدجلال دهقانی فیروز آبادی (ویراستار) مایکل کالینز پایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
75000 ریال
مایکل کالینزپایپر، اسماعیل اسفندیار (مترجم)، علی مرشدی زاد (ویراستار)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) مایکل کالینزپایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
64000 ریال
مایکل کالینزپایپر، محمدعلی شیخ علیان (مترجم)، پروین مقدسی (ویراستار)، مجید توسلی (ویراستار) مایکل کالینزپایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
60000 ریال
مایکل کالینزپایپر، عباس کشاورزشکری، نفیسه راجی (مترجم)، حورا ناصری مرتضوی (ویراستار) مایکل کالینزپایپر
ناشر: موسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات - 19 فروردین 1388
37000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد