ترتیب بر اساس:
ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: شباهنگ - بهمن 1400
550000 ریال 495000 ریال
دارن هاردی، موسسه ترجمیک (مترجم) دارن هاردی
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی (مترجم)، موسی اسلامی پور (ویراستار) ماکسول مالتز
ناشر: شباهنگ - آذر 1401
850000 ریال 765000 ریال
ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: شباهنگ - اردیبهشت 1399
1250000 ریال 1000000 ریال
ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: شباهنگ - آذر 1402
1950000 ریال 1755000 ریال
ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: شباهنگ - 1402
1950000 ریال
ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: اسرار دانش - مهر 1391
450000 ریال
ماکسول مالتز، بهاره فیروزه (ویراستار) ماکسول مالتز
ناشر: آسیم - خرداد 1401
700000 ریال
ماکسول مالتز، مهدی قراچه داغی (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: اسرار دانش - اردیبهشت 1387
25000 ریال
ناشر: مترجم - 1393
700000 ریال
ماکسول مالتز، حسن حق شناس (مترجم)، سودابه ملک زاده (مترجم)، دنیس کندی (ویراستار)، سعید نعمتی (ویراستار) ماکسول مالتز
ناشر: ایرسا - بهمن 1391
120000 ریال
ماکسول مالتز، حسنعلی ادیب پور (مترجم) ماکسول مالتز
ناشر: ادیب پور - آذر 1385
70000 ریال
ماکسول مالتز، حسن حق شناس (مترجم)، علمی دن کندی (ویراستار) ماکسول مالتز
ناشر: روان سنجی - دی 1401
1600000 ریال
نمایش 1 - 12 از 12 مورد