ترتیب بر اساس:
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش)، رضا هاشمی نژاد (به اهتمام) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 25 شهریور 1391
400000 ریال 320000 ریال
ناشر: آدینه - 24 دی 1400
160000 ریال 128000 ریال
پترا دایمر، مجید عمیق (مترجم)، فرانک کلیمت(تصویرگر)، مانفرد کوستکا(تصویرگر) پترا دایمر
ناشر: قدیانی - 3 خرداد 1399
350000 ریال 280000 ریال
اریش اوبلاکر، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا(نقاش)، یوآخیم کناپه(نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 29 آذر 1399
350000 ریال
مانفرد نیکیش، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، مانفرد کوستکا (نقاش) مانفرد نیکیش
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 28 شهریور 1391
350000 ریال
اریش اوبلاکر، مانفرد کوستکا (نقاش) اریش اوبلاکر
ناشر: موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - اردیبهشت 1396
350000 ریال
ولفگانگ تارنووسکی، بهروز بیضایی محمدآبادی (مترجم)، علی دانش (ویراستار)، مانفرد کوستکا (نقاش)، فرانک کلیمت (نقاش)، گرد ورنر (نقاش) ولفگانگ تارنووسکی
ناشر: قدیانی ، کتابهای بنفشه - 15 تیر 1390
350000 ریال
نمایش 1 - 6 از 6 مورد