ترتیب بر اساس:
مارشال بی. روزنبرگ، ندا رحیمیان (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - 29 خرداد 1401
450000 ریال
مورتیمر جی ادلر، چارلز فن دورن، موسسه ترجمیک (مترجم) مورتیمر جی ادلر
ناشر: آدینه - 5 دی 1399
150000 ریال 120000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ، کامران رحیمیان (مترجم)، حسین شهرابی (ویراستار) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: کتاب آمه - 24 اردیبهشت 1400
300000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ، فرشته سبحانی (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - 14 خرداد 1400
340000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ، اکرم علی حسینی (مترجم)، فاطمه علی حسینی (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: امیرکبیر، کتابهای جیبی - 18 خرداد 1393
30000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ، کامران رحیمیان (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - 29 تیر 1398
250000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - 17 تیر 1399
400000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: روزآمد - مرداد 1396
200000 ریال
مارشال بی. روزنبرگ، کامران رحیمیان (مترجم) مارشال بی. روزنبرگ
ناشر: اختران - 17 دی 1398
300000 ریال
نمایش 1 - 9 از 9 مورد