ترتیب بر اساس:
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، محمد کافی (مترجم)، اسکندر زند (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، فروغ عباسی (مترجم)، مجید مهدوی دامغانی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1392
1950000 ریال
جورج سمیوئل کلاسون، موسسه ترجمیک (مترجم) جورج سمیوئل کلاسون
ناشر: آدینه - 1403
500000 ریال 400000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، آین ماکس مولر، محمد کافی (مترجم)، عبدالمجید مهدوی دامغانی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، مجید جامی الاحمدی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی مشهد - خرداد 1401
1950000 ریال 1657500 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، محمد کافی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد - خرداد 1401
1950000 ریال 1657500 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، مهرداد لاهوتی (مترجم)، منیره چنیانی (مترجم)، رویا بیشه کلائی (مترجم)، حمیدرضا وحیدی پور (مترجم)، علی گنجعلی (ویراستار)، هانیه اسدپورفعال مشهد (ویراستار) لینکلن تایز
ناشر: دانشگاه فردوسی (مشهد) - آبان 1400
900000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، محمد کافی (مترجم)، اسکندر زند (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، فروغ عباسی (مترجم)، مجید مهدوی دامغانی (مترجم)، حمیدرضا شریفی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1391
320000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، علی احمدی مقدم (مترجم)، مهران حبیبی رضایی (مترجم)، پروانه ابریشم چی (مترجم)، غلامرضا حدادچی (مترجم)، ربابه اصغری (مترجم)، مریم پیوندی (مترجم)، رقیه حاجی بلند (مترجم)، حسن ابراهیم زاده (ویراستار)، عذرا صبورا (ویراستار) لینکلن تایز
ناشر: تابش اندیشه - آبان 1386
160000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، حمیدرضا شریفی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، محمد کافی (مترجم)، اسکندر زند (مترجم)، مرتضی گلدانی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - مهر 1387
95000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، حمیدرضا شریفی (مترجم)، بهنام کامکار (مترجم)، محمد کافی (مترجم)، اسکندر زند (مترجم)، مرتضی گلدانی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد) - 1386
28000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر، مهرداد لاهوتی (مترجم)، رویا بیشه کلائی (مترجم)، سیدموسی موسوی کوهی (مترجم) لینکلن تایز
ناشر: واژگان خرد - آذر 1393
260000 ریال
لینکلن تایز، ادواردو زایگر لینکلن تایز
ناشر: واژگان خرد - آبان 1394
190000 ریال
نمایش 1 - 10 از 10 مورد