ترتیب بر اساس:
مارتین بامبر، حسن حمیدپور (مترجم)، حسین زیرک (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) مارتین بامبر
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 18 شهریور 1399
390000 ریال
ناشر: آدینه - 15 اسفند 1400
250000 ریال 225000 ریال
لن اسپری، امینه کاکایی (مترجم)، عزیزه افخم ابراهیمی (مترجم)، زهرا طاهری فر (مترجم)، مریم زارع (مترجم)، سیده حامده انفرادی (مترجم)، اسماء عاقبتی (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) لن اسپری
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 خرداد 1391
69000 ریال
دنیس دیلی، دلیندا مرکر، گلوریا کارپنتر، مصطفی نوکنی (مترجم)، مریم صالحی (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) دنیس دیلی
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 27 تیر 1391
250000 ریال
ویندی درایدن، رابعه موحد (مترجم)، لیلی حسینی (ویراستار) ویندی درایدن
ناشر: ارجمند، نسل فردا، کتاب ارجمند - 20 خرداد 1391
39000 ریال
نمایش 1 - 4 از 4 مورد