ترتیب بر اساس:
لویک اواکم لویک اواکم
ناشر: جاجرمی - شهریور 1390
70000 ریال 63000 ریال
پیتر سنگه، موسسه ترجمیک (مترجم) پیتر سنگه
ناشر: آدینه - 1402
520000 ریال 416000 ریال
میشل وان استراتن، باربارا گریگز، لویک اواکم (مترجم) میشل وان استراتن
ناشر: جاجرمی - دی 1390
700000 ریال 630000 ریال
لویک اواکم (گردآورنده) لویک اواکم (گردآورنده)
ناشر: هیربد - بهمن 1393
980000 ریال 882000 ریال
لویک اواکم لویک اواکم
ناشر: جاجرمی - آبان 1390
130000 ریال
لویک اواکم لویک اواکم
ناشر: جاجرمی - تیر 1393
550000 ریال
ناشر: شرکت توسعه کتابخانه های ایران - آذر 1391
100000 ریال
ناشر: هیربد - شهریور 1392
110000 ریال
لویک اواکم (مترجم) لویک اواکم (مترجم)
ناشر: شرکت توسعه کتابخانه های ایران - بهمن 1387
30000 ریال
ناشر: جلوه نوین - تیر 1399
200000 ریال
پام جانسون-بنت، لویک اواکم (مترجم) پام جانسون-بنت
ناشر: جلوه نوین - شهریور 1399
300000 ریال
لوسیل سی. مور، لویک اواکم (مترجم) لوسیل سی. مور
ناشر: جاجرمی - اسفند 1395
85000 ریال
ناشر: جاجرمی - 1395
250000 ریال
لویک اواکم (گردآورنده) لویک اواکم (گردآورنده)
ناشر: شرکت توسعه کتابخانه های ایران - آذر 1386
25000 ریال
اندرواسکات برگ، لویک اواکم (مترجم) اندرواسکات برگ
ناشر: شرکت توسعه کتابخانه های ایران - آبان 1386
25000 ریال
نمایش 1 - 15 از 19 مورد