محدود کردن نتایج
ترتیب بر اساس:
جوزف لوسکالزو، فاوچی، دنیس کاسپر، هاوزر، لانگو، جیمیسن، عبدالحسین ستوده نیا (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (مترجم) جوزف لوسکالزو
ناشر: کتاب ارجمند - 26 مرداد 1401
2200000 ریال
استیون کاوی، موسسه ترجمیک (مترجم) استیون کاوی
ناشر: آدینه - 12 تیر 1400
200000 ریال 160000 ریال
لوسکالزو، فاوچی، کاسپر، هاوزر، لانگو، جیمیسن، سیدمحمود اسحق حسینی (مترجم)، پریشاد قوام (مترجم) لوسکالزو
ناشر: ارجمند - 26 خرداد 1401
3100000 ریال
لوسکالزو، فاوچی، کاسپر، هاوزر، لانگو، جیمیسن، سیدمحمود اسحق حسینی (مترجم)، علی بیدختی (مترجم) لوسکالزو
ناشر: ارجمند - 17 فروردین 1401
2500000 ریال
دنیس کاسپر، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، محسن ارجمند (مترجم)، غلامرضا درخشان دیلمی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - 10 دی 1387
200000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، آنتونی فوسی، محسن ارجمند (مترجم)، امید گوران اوریمی (مترجم)، رامین قدیمی راد (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - 14 مرداد 1388
200000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، محسن ملک علایی (مترجم)، محسن ارجمند (ویراستار)، منوچهر قارونی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: نسل فردا - 27 شهریور 1384
85000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، خسرو سبحانیان (مترجم)، منوچهر نخجوانی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: نسل فردا - 22 مهر 1385
95000 ریال
دنیس کاسپر، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، بران والد، محسن ارجمند (مترجم)، سیدمحمود اسحق حسینی (زیرنظر) دنیس کاسپر
ناشر: نسل فردا - 2 اسفند 1384
45000 ریال
دنیس کاسپر، یوجین براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، قمرتاج خطایی (مترجم)، محسن ملک علایی (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند - 16 مرداد 1384
118000 ریال
براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، سیدمهدی منتظری (مترجم)، علی خلوت (زیرنظر) براون والد
ناشر: ارجمند - 25 فروردین 1388
99000 ریال
دنیس کاسپر، یوجین براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، قمرتاج خطایی (مترجم)، محسن ملک علایی (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: ارجمند، ارزنده - 13 اردیبهشت 1388
189000 ریال
دنیس کاسپر، براون والد، فوسی، هوسر، لانگو، جمسون، لوسکالزو، قمرتاج خطایی (مترجم)، مهدی عظیمی (مترجم)، محمد فخری (مترجم)، علیرضا شرکاء (مترجم) دنیس کاسپر
ناشر: ارزنده - 28 تیر 1388
179000 ریال
عصمت قانعی، دن لوئیس لانگو (ویراستار)، فوسی (ویراستار)، براون والد (ویراستار)، دنیس کاسپر (ویراستار)، هوسر (ویراستار)، لانگو (ویراستار)، جمسون (ویراستار)، لوسکالزو (ویراستار) عصمت قانعی
ناشر: تیمورزاده، طبیب - 15 مرداد 1392
165000 ریال
نمایش 1 - 13 از 13 مورد