ترتیب بر اساس:
الیزابت رابرتسون، سوزان.ال دیوید، سومان.ا رائو، فرشته نگراوی (مترجم)، لاله حمیدی (مترجم) الیزابت رابرتسون
ناشر: پیغام دانش - مرداد 1393
جیمز کلیر، موسسه ترجمیک (مترجم) جیمز کلیر
ناشر: آدینه - اردیبهشت 1400
550000 ریال 440000 ریال
مریم قربانی، لاله حمیدی، زهرا پشم فروش، خدیجه گلبریان مریم قربانی
ناشر: کتاب ریرا - بهمن 1398
140000 ریال
لاله حمیدی، بیتا باوادی لاله حمیدی
ناشر: پیمان دانش - بهمن 1397
علی حسن زاده (مترجم)، زهرا زارعی (مترجم)، لاله حمیدی (مترجم)، نصره نیسی (مترجم)، شهرزاد حمید (مترجم) علی حسن زاده (مترجم)
ناشر: پیغام دانش - آبان 1393
40000 ریال
ناشر: سام آرام - اسفند 1393
40000 ریال
لاله حمیدی، سیدعلی اکبر میرابراهیمی لاله حمیدی
ناشر: سام آرام - مرداد 1394
60000 ریال
نمایش 1 - 7 از 7 مورد